ad1
בעולם

עומר אדם הפסיד בתביעה שהוגשה נגדו- וזה מה שיצטרך לשלם

חברת VERSO תבעה את הזמר המצליח נגד חברה בבעלותו, ולאחר הליך בוררות בחו"ל בית המשפט קבע- החברה של עומר אדם לא עמדה בתנאי ההסכם ותאלץ לשלם.

עומר אדם הפסיד בתביעה שהוגשה נגדו- וזה מה שיצטרך לשלם

מאמרים דומים

Back to top button