ad1
בעולם

נשיא אוקראינה זלנסקי מתחנן לעם היהודי

נשיא אוקראינה היהודי זלנסקי מגביר את הלחץ על הישראל ומפרסם למיליוני העוקבים שלו ברשתות החברתיות, פנייה אישית בשפה העברית לעם היהודי.

"אלוהים יברכך, מדינה מאוחדת! לא במקרה בחרתי לאמר "מאוחדת". היום השביעי במלחמה נוראה זו החל. מלחמה בה כולנו חשים כאחד."

"כולנו הופגזנו אמש בקייב, וכולנו מתנו שוב בבאבי יאר ממתקפת טילים. על אף שהעולם מבטיח בעקביות "לעולם לא עוד!. לאדם הנורמטיבי אשר יודע היסטוריה, באבי יאר הינו מקום מיוחד בקייב. מקום מיוחד באירופה. מקום של תפילות. מקום זיכרון של אלפי ומאות אלפי אשנים אשר נרצחו בידי הנאצים. מקום בתי הקברות העתיקים של קייב. מדוע להפוך מקום כזה למטרה לתקיפת טילים? אתם הורגים את קורבנות השואה פעם נוספת.

עוד כותב זלנסקי, "בימי הסובייטים, מרכז טלוויזיה הוקם מהיסוד, כמו גם מרכז ספורט. נבנה פארק, על מנת למחוק את ההיסטוריה הנושאית של באבי יאר. אך מדוע הוא הופצץ? פעולה זו הינה מעבר להבנה האנושית. מתקפה שכזאת, מוכיחה שבשביל רבים ברוסיה, קייב הינה לגמרי זרה. הם אינם יודעים דבר על בירתנו, על ההיסטוריה שלנו. אך למרות זאת, הם הורו להשמידאת ההיסטוריה שלנו, את המולדת שלנו. להשמיד את כולנו.

"ביומה הראשונה של המלחמה, אומן, הופגזה בצורה מאסיבית. המקום בו מאות ואלפי יהודית מגיעים בכל שנה להתפלל. לאחר מכן- תקפו את באבי יאר, היכן שמאות אלפי יהודים נורו למוות.

לסיום כותב זלנסקי, "אני פונה כעת, לכל יהודי העולם- אינכם רואים מה מתרחש כאן? ולכן חשוב שמיליוני היהודים ברחבי העולם לא ישארו דוממים למראות הללו. מפני שהנאציזם נולד בדממה. צעקו נגד הרג אזרחים. צעקו את צעקת הרג האוקראינים!".

מאמרים דומים

Back to top button