ad1
בעולם

מכוון או תקלה? גוף ממשלתי מכיר במדינת 'פלסטין'

אזרחים שנכנסו לאתר הממשלתי 'מנוע הזכויות הלאומי', נדהמו לגלות שניתן לבחור תחת עמודת המדינות את 'פלסטין'. זאת במקביל למאבק הבינלאומי שמנהלת ישראל במשך שנים ארוכות נגד הכרה חד צדדית של מדינות בעולם במדינת 'פלסטין'. מנוע הזכויות הלאומי הוא אתר אינטרנט ממשלתי למיצוי זכויות, הפרויקט נוצר על ידי ישראל דיגיטלית וממשל זמין, יחד עם המוסד לביטוח […]

מאמרים דומים

Back to top button