ad1
בעולם

היי-טק רק לתלאביבים?! לא, גם לחסידים ובאידיש

שני אברכים, סיגריות ביד, מעשנים במרץ ומשוחחים: זו התמונה המרכזית בפרסומת שנועדה להפנות אברכים מהקהילה החסידית בניו יורק, ללימוד והשמה במקצועות ההי-טק. תסריט סרטון הפרסומת מכוון מטרה, כשהוא מציג עד כמה מופרך יהיה במידה והחסיד יבחר ללמוד עבודה מקצועית כרופא או כשופט – לעומת האפשרות הנוחה, בלימודי אופציות הייטק, בכל המקצועות. צפו

מאמרים דומים

Back to top button