ad1
בעולם

הבית הלבן לא עונה האם ישראל היא 'בעלת ברית חשובה'

במקום לענות לכתבים בפשטות, כן, ענתה ג'ן סאקי את התשובה הזו:

ובכן, את יודעת, שוב, אני חושבת שאנחנו – ישנם תהליכים מתמשכים ותהליכים פנימיים בין-ערכיים – כאלה שאנחנו, אני חושבת, אישרנו פגישה בין-ממשלתית רק בשבוע שעבר – לדון במגוון נושאים במזרח התיכון.

אנחנו – כאן רק שלושה וחצי שבועות, ואני חושבת שאני אתן לתהליכי המדיניות האלה לראות את עצמם לפני שאנחנו נותנים, סוג של, הצגה מוחלטת של מה יהיו גישות הביטחון הלאומי שלנו. למגוון נושאים, הוסיפה.

מוקדם יותר בתדרוך העיתונאים, ענתה על כך שביידן לא התקשר לנתניהו, זה לא בכוונה אמרה סאקי, ברור שיש לנו מערכת יחסים ארוכה וחשובה עם ישראל, והנשיא הכיר אותו ועבד על מגוון נושאים שיש להם מחויבות הדדית במשך זמן מה.

זה רק בגלל העובדה שאנחנו כאן שלושה שבועות וחצי, הוא עדיין לא דיבר עם כל מנהיגי העולם, והוא צפוי לעשות זאת בשבועות הקרובים.

כתב נוסף שאל: אבל הוא התקשר לכל בעל ברית מרכזי אחר באירופה ובאסיה, עליו ענתה סאקי, 'הוא התקשר לרבים מהם'.

זה נכון, המשיכה והוסיפה, במעורפל, יש מנהיגים שטוענים שעדיין לא קיבלו שיחות, והם עדיין מחכים לקבל אותם אבל אני יכולה להבטיח לך שהוא ידבר עם ראש הממשלה בקרוב, והוא מצפה לעשות זאת. היא סירבה לציין מתי השיחה תתרחש, אפילו לומר אם מדובר בימים או שבועות.

הם מכירים זה זמן, אמרה. בהחלט ישנם תחומים בעלי עניין הדדי. וברגע שהוא יתקשר אנו נודיע לכולכם. ג'ן סאקי גם לא התחייבה כשנשאלה לפני יותר משבוע על כך שלא התנהלה השיחה עם לנתניהו. יש לנו מערכת יחסים ארוכה ומתמשכת עם ישראל, מערכת יחסים ביטחונית חשובה, אני בטוחה שהם ידונו בכך ובמגוון נושאים כשהם יתחברו, אמרה.

מאמרים דומים

Back to top button