ad1
בעולם

גיבור ישראל: הגשש התחזה למחבל וחיסל עשרות מחבלים

הגשש שהתחזה למחבל, וחיסל עשרות מהם – מדבר לראשונה בראיון מיוחד לאביטל פשחור באתר דובר צה"ל. בשיאו של הקרב העז על מחנה רעים, קיבל סגן ח', קצין גששים בחטמ"ר דרומית, החלטה בלתי נתפסת: לגרום למחבלים לחשוב שהוא אחד מהם. הוא הוריד את חולצת המדים, שכנע אותם בערבית לצאת אליו ממקום המסתור – וכך חיסל אותם. […]

גיבור ישראל: הגשש התחזה למחבל וחיסל עשרות מחבלים

מאמרים דומים

Back to top button