ad1
טכנולוגיה

תוצאות טובות לוואן: שיאים בהכנסות וברווחים

וואן סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם תוצאות שיא הן בהכנסות והן ברווחים – כך עולה מהדו"חות הכספיים שהחברה פרסמה היום (ג'). זאת, כתוצאה מעליות דו ספרתיות בסעיפים אלה.

ההוצאות הרבעוניות של וואן רשמו גידול של 124.2 מיליון שקלים, שהם 20.4%, ל-733.1 מיליון. ההכנסות גדלו יותר – ב-132.4 מיליון שקלים, שהם 20.1%, ל-789.5 מיליון. היחס לטובת ההכנסות, כמו גם זינוק של 36.7% בחבות המס, הביאו לעליות בסעיפי הרווחיות: הרווח הנקי גדל ב-13.9% ל-84.5 מיליון שקלים והרווח לבעלי המניות עלה ב-15% לשיא של 38.1 מיליון.

עוד עולה מהנתונים כי ההוצאות הגולמיות הרבעוניות של וואן גדלו ב-20.7% ל-666.2 מיליון שקלים, הרווח הגולמי גדל ב-17.1% ל-123.3 מיליון והרווח הגולמי השולי עמד על 16%. בסעיפים התפעוליים, ההוצאות רשמו עלייה של 17.2% ל-66.9 מיליון שקלים והרווח גדל ב-17.1% ל-56.4 מיליון. ה-EBIDTA הרבעוני רשם עלייה של 16.3% ל-84.5 מיליון.

ההון העצמי של החברה הסתכם בתום הרבעון בכ-580 מיליון שקלים. הוא עלה בעקבות, בעיקר, הגידול ברווח הנקי, בקיזוז חלקי עם הכרזה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-24.8 מיליון שקלים, ובהתאם למדיניות החברה, שלפיה היא מחלקת בכל רבעון דיבידנד בשיעור של כשני שלישים מהרווח הנקי.

עדי אייל, מנכ"ל וואן, סיכם את התוצאות באומרו כי "פתחנו את 2022 עם רבעון מוצלח, שבמסגרתו הצגנו צמיחה של כ-20% בהכנסות לשיא רבעוני – נתון גבוה, שנשען ברובו על צמיחה אורגנית, הודות לביקושים החזקים בתחומי פעילותנו. הצמיחה החזקה בהיקפי הפעילות באה לידי ביטוי גם בשורה התחתונה, שבה אנחנו מציגים רווח שיא לרבעון ראשון".

הוא ציין כי "במהלך השנה האחרונה המשכנו, בין היתר, בהטמעת הפעילות שנרכשה מטלדור, שיצרה סינרגיה טובה מאוד עם הפעילויות האחרות של וואן, ואנחנו רואים פוטנציאל נוסף למינופה, לטובת צמיחתה העתידית של וואן. אנחנו מאמינים שהסביבה העסקית התומכת, לצד היכולת של וואן לרכישה והטמעה מוצלחת של חברות, תאפשר לנו להמשיך את מגמת הצמיחה בהכנסות וברווחים גם בשנים הבאות".

עדי אייל, מנכ"ל וואן.

הפוסט תוצאות טובות לוואן: שיאים בהכנסות וברווחים הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button