ad1
טכנולוגיה

תוכנית התייעלות בבזק בינלאומי: רוב עובדי החטיבה הפרטית יפרשו מרצון

דירקטוריון בזק צפוי להתכנס היום לאישור תוכנית התייעלות, הכוללת הסכם פרישה בחברה הבת בזק בינלאומי, שבמסגרתו יפרשו מרצון יותר מ-300 עובדים עם פיצויים מוגדלים, וחלקם יוכלו להשתלב בחברת פלאפון אם יהיו מעוניינים בכך. בשל חשיבות הנושא והשפעת התוכנית על החברה, צפויה בזק להוציא דיווח לבורסה בנושא לאחר האישור.

בעקבות הרפורמה שנכנסה לתוקף בתחילת השנה, המבטלת את ההפרדה המבנית בין תשתית לספק, רצתה בזק לאחד את בזק בינלאומי עם yes, מאחר שבזק החלה לספק גם שירותי אינטרנט, וגם yes קיבלה לכך רישיון באחרונה, אך המהלך לא צלח בשל התנגדות הוועד.

באחרונה, לאחר מינויו של אילן סיגל למנכ"ל החברות הבנות של בזק, חזר הוועד לשולחן המשא ומתן וקודם המתווה של הפרישה מרצון של עובדי החטיבה הפרטית, עד לסגירתה, ובזק בינלאומי תישאר חברה קטנה, שתספק אינטרנט ופתרונות נוספים לשוק העסקי.

בעקבות פרסומים בגלובס על פיטורים, פרסמה ההסתדרות הודעה כי ההסכם כולל הליך פרישה מרצון בלבד ולא פיטורים, עם חבילת פרישה של 280%.

אילן סיגל, מנכ"ל הברות פלאפון, yes ובזק בינלאומי.

הפוסט תוכנית התייעלות בבזק בינלאומי: רוב עובדי החטיבה הפרטית יפרשו מרצון הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button