ad1
טכנולוגיה

רשות ני"ע בוחנת שיטה חדשה לדיווח אונליין מצד תאגידים ציבוריים

רשות ניירות ערך תתחיל בקרוב בפיילוט שבמסגרתו יוטמע בתאגידים ציבוריים כלי חדש, שיאפשר להם לדווח לה על התוצאות העסקיות שלהם אונליין, בצורה אוטומטית. ברשות אומרים כי כך הדיווח יהיה מהיר ומדויק יותר. בעקבות זאת, מדינת ישראל תתיישר לפי תקן הדיווחים הבינלאומי החדש iXBRL, שמחליף את שיטת הדיווח הישנה בפורמט XBRL.

לטענת הרשות, השיטה החדשה נועדה לשפר את הגישה לנתונים הכספיים של התאגידים, ובכך גם להגדיל את החשיפה של פעילותם בקרב אנליסטים ומשקיעים מהארץ ומחו"ל. עלות ההשקעה המוערכת בה עומדת על כמה מיליוני שקלים.

כעת, הדיווח למערכת מגנ"א, שהיא המערכת המרכזית שאליה מדווחות החברות, מבוצע באמצעות מילוי טופס ישן, שמובנה בה. הוא מצריך הקלדה ידנית של נתונים וערכים מסוימים – מה שמהווה מקור לטעויות ועיכובים בדיווחים. בכלי החדש, מרבית הזנת הנתונים תהיה אוטומטית לחלוטין.

לדברי שים רובין, סגנית מנמ"ר רשות ניירות ערך, שהובילה את בחירת הכלי ואת הטמעתו, "טכנולוגיית iXBRL מאפשרת לתייג באופן אוטומטי את הנתונים בדו"חות הכספיים, תחת הגדרות חשבונאיות בינלאומיות קבועות, שמוגדרות על ידי המערכת ומתורגמות למרבית השפות המוכרות בעולם". היא ציינה כי "הפורמט החדש מבוסס על טקסונומיה משוכללת, שהיא שפה בינלאומית מוכרת ואחידה, ולא יהיה בצורך בכלי פנימי שיתרגם את הנתונים של החברות המדווחות. כך, כל אנליסט ומשקיע ברחבי העולם יוכל, על פי שפתו, להכיר ולנתח את תוצאות הפעילות העסקית של התאגידים בישראל".

לקראת ביצוע הפיילוט ערכה רשות ניירות ערך בדיקה של כלי דיווח שמתאימים לשיטה החדשה, והכלי שנבחר הוא של חברה שמיוצגת בארץ על ידי HMS. ברשות מדגישים שהם ממשיכים לבחון כלים נוספים שיוצעו לה, ככל שהם יתאימו לפורמט החדש.

בשלב הפיילוט, שיחל במרץ הקרוב ויימשך שנת כספים אחת, תממן הרשות את הטמעת הכלי אצל 30 חברות ציבוריות שנבחרו ליישם את השיטה החדשה, והן יעשו זאת במקביל לדיווח בתהליך הישן. בהמשך תפעל הרשות לשינוי החקיקה, כדי שב-2023 יחויבו כל התאגידים הציבוריים לדווח בפורמט החדש.

היערכות – גם בבורסה

יצוין שהבורסה לניירות ערך, שמשקפת את הנתונים המעובדים של החברות, תיערך לקליטת הכלי החדש. מבין 30 החברות, 10 נכללות במדד תל אביב 125.

לסיכום אמרה רובין כי "רשות ניירות ערך רואה במעבר לדיווח במתכונת iXBRL נדבך משמעותי בפיתוח שוק ההון הישראלי ובהפיכתו לשוק הון משוכלל, נגיש ומתקדם. הטמעת שיטת הדיווח החדשה היא בבחינת יציקת התשתית הנדרשת לקידום היעדים האסטרטגיים שגיבשה הרשות, ובראשם ביסוס והרחבת שוק ההון הישראלי והטמעת חדשנות טכנולוגית. זאת, בראי אינטרס ציבור המשקיעים, וכן חיזוק שוק ההון וכלכלת ישראל".

שים רובין, סגנית מנמ"ר רשות ניירות ערך.

הפוסט רשות ני"ע בוחנת שיטה חדשה לדיווח אונליין מצד תאגידים ציבוריים הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button