ad1
טכנולוגיה

רבעון חזק לפיי-פאל: גידול דו-ספרתי בהכנסות ותלת-ספרתי ברווחים

פיי-פאל (Pay-Pal) פרסמה את תוצאותיה העסקיות לרבעון האחרון של השנה, וכפועל יוצא גם לשנה הקלנדרית כולה. התוצאות עקפו את תחזית האנליסטים, אך לא הפתיעו, שכן במציאות של גידול חד ברכישות דרך האינטרנט יהיהזה אך סביר שחברה שעוסקת בתשלומים מקוונים תגדיל את פעילותה. בשתי התקופות ההכנסות גדלו בשיעור דו-ספרתי והרווח הנקי קפץ בשיעור תלת ספרתי ברבעון וקרוב לתלת ספרתי בשנה.

ולמספרים עצמם: במהלך השנה ההוצאות הכלליות גדלו ב-23.23% ל-3.29 מיליארד – עלייה של 620 מיליון דולר. ההכנסות גדלו ב-3.73 מיליארד ל-21.45 מיליארד דולר – עלייה של 21.0%. בעקבות היחס בין ההוצאות וההכנסות, הרווח התפעולי גדל ב-20.67% ל-18.17 מיליארד, ואילו הרווח הנקי זינק ב-70.88% ל-4.2 מיליארד.

במהלך הרבעון הרביעי הביצועים דומים: ההוצאות הכלליות גדלו ב-23.9% ל-5.15 מיליארד – עלייה של 991 מיליון דולר. ההכנסות גדלו ב-1.16 מיליארד ל 6.12 מיליארד – עלייה של 23.28%.

ההוצאות הגולמיות הרבעוניות גדלו ב-1.57% ל-2.33 מיליארד, ואילו הרווח הגולמי גדל ב-28.23% ל-3.42 מיליארד והרווח הגולמי השולי גדל ל-55.92% לעומת 53.76% ברבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות התפעוליות הרבעוניות גדלו ב-31.53% ל-2.46 מיליארד והרווח התפעולי גדל ב-1.21% ל-963 מיליון.

במהלך הרבעון הכנסות המימון זינקו ב-841 מיליון, או יותר מפי 16 ל-896 מיליון דולר, ואילו חבות המס פחתה ב-15.85% ל-292 מיליון.

הרווח הנקי הושפע לטובה גם מהגידול בהכנסות המימון ומקיטון חבות המס, וגדל ביותר מפי שלושה, או עלייה של 209.07% ל-1.57 מיליארד. הרווח הנקי למניה מדוללת גדל ב-206.98% ל-1.32 דולר.

דן שולמן, מנכ"ל החברה, אמר בעקבות פרסום התוצאות, כי "בשנה היסטורית ומאתגרת זו השקנו מספר רב של מוצרים חדשים וגם הגדלנו את הפריסה הגלובלית שלנו. בסוף שנת 2020 היו לנו 377 מיליון לקוחות פעילים, כשבשנת 2020 עקפנו את תחזית האנליסטים ודיווחנו על הכנסות ורווחי שיא".

עקפה את תחזיות האנליסטים. פיי-פאל

הפוסט רבעון חזק לפיי-פאל: גידול דו-ספרתי בהכנסות ותלת-ספרתי ברווחים הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button