ad1
טכנולוגיה

קבוצת אמנת: עלייה בהכנסות, זינוק ברווח הנקי

קבוצת אמנת סיימה את המחצית הראשונה של 2021 עם תוצאות טובות: הדו"חות הכספיים שהחברה פרסמה שלשום (ג') מראים על עלייה דו ספרתית בהכנסות וזינוק ברווח הנקי. יצוין כי החברה פרסמה את הנתונים למחצית הראשונה – ללא נתוני הרבעון.

ההוצאות של אמנת רשמו בתקופה המדווחת עלייה של 17.85% ל-182.65 מיליון שקלים וההכנסות גדלו ב-17.4% ל-186.8 מיליון. כלומר, בחברה יש כמעט שוויון בין ההוצאות להכנסות. הרווח מפעולות רגילות נותר כמעט ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד ועמד על 4.3 מיליון שקלים בהשוואה ל-4.2 מיליון. הרווח הנקי הכללי זינק ב-39.6% ל-3.4 מיליון שקלים והרווח לבעלי מניות החברה – ב-43.4% לכמעט שלושה מיליון.

באמנת מציינים ש-"במהלך התקופה החברה העניקה שירותים בתחומי הייעוץ והלוגיסטיקה, שעלו מתוך דרישות וצרכי הלקוחות במהלך ובקשר למגפת הקורונה ושקשורים במאפייני התקופה, כגון שירותים למערכות הבריאות. הפרויקטים שאותם מבצעת החברה הניבו הזמנות חדשות והארכת חוזים בתקופת הדו"ח, ולפיכך קוזזה ההשפעה השלילית של דחיית הזמנות, צמצום פעילות ומיעוט מכרזים, בין היתר בשל הקורונה".

נתונים נוספים מראים שההוצאות הגולמיות רשמו עלייה של 17.8% ל-174.3 מיליון שקלים, הרווח הגולמי גדל ב-11.6% ל-12.5 מיליון והרווח הגולמי השולי עמד על 6.69%. בסעיפים התפעוליים, ההוצאות עלו ב-15.5% ל-8.2 מיליון שקלים והרווח גדל ב-3.7% ל-4.3 מיליון. צבר ההזמנות של החברה לסוף המחצית הראשונה של 2021 עומד על כ-311 מיליון, לעומת 352 מיליון לסוף 2020.

לאור מדיניות החברה שלפיה היא תחלק מדי חצי שנה דיבידנד בהיקף שלא יפחת מ-75% מהרווח המיוחס לבעלי המניות, היא החליטה לחלק דיבידנד בסך חמישה מיליון שקלים.

"פעילות מואצת לאיתור הזדמנויות עסקיות וגורמי צמיחה"

אברהם (לולו) אסף, יו"ר אמנת, אמר לאחר פרסום התוצאות כי "הקבוצה מוכיחה גם בתקופה אתגרית זו את יכולותיה לפעול בהצלחה, את גישתה הניהולית המוכחת, את היתרונות במגוון שירותיה ואת גמישותה להיערך למצבים משתנים – כל זאת תוך מיקוד מיטבי בפעילויות הליבה. במקביל, הודות למצבה הפיננסי, יתרות המזומנים שלה ומעמדה בשוק הפיננסי, היא פועלת בשטחים מבוקשים וחדשניים, במהלך מואץ, לאיתור הזדמנויות עסקיות וגורמי צמיחה, תוך התמקדות בפרויקטים רב שנתיים".

הוא הוסיף כי "בתקופת משבר הקורונה, קבוצת אמנת השתלבה במתן פתרונות לנושאים שוטפים יחד עם נושאים אופייניים נדרשים למשבר, ומציגה תוצאות שעולות בעשרות אחוזים על אלה של אשתקד".

אברהם (לולו) אסף, יו"ר קבוצת אמנת. צילום: יח"צ

הפוסט קבוצת אמנת: עלייה בהכנסות, זינוק ברווח הנקי הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button