ad1
טכנולוגיה

צ'ק פוינט: "פערי השכר בין גברים לנשים בחברה – עד 5%"

פערי השכר בין גברים לנשים בחברה הישראלית בכלל, ובהיי-טק בפרט, הם נושא שנמצא על הפרק כבר שנים רבות. הדו"חות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים, שוב ושוב, את הפערים האלה ואת העובדה שהם רחבים, ולמרבה הצער, זה קורה גם בהיי-טק. בצ'ק פוינט, לפחות על פי החברה עצמה, פערי השכר בין המינים עומדים על אחוזים בודדים.

דו"ח שענקית האבטחה והסייבר הישראלית הוציאה לפני ימים אחדים, ונכון ל-2021, מעלה כי הפערים האלה עומדים אצלם על שיעור של בין 2% ל-5%. בצ'ק פוינט פילחו, בהתאם לדרישות החוק, את העובדים והעובדות בה ל-35 קבוצות "בעלות מאפיינים דומים של תפקידים, דרג ומחלקות, על מנת לבדוק באופן המדויק ביותר האם קיימים פערי שכר בין נשים וגברים המבצעים עבודה דומה במהותה", נמסר.

בחברה מציינים שב-30 מהקבוצות האמורות נצפו פערים של אחוזים בודדים – בין 2% ל-5% בלבד, כאשר ב-18 קבוצות הפערים נטו לטובת הנשים וב-17 – לטובת הגברים. בכל מקרה, במרבית הקבוצות הפער לא עלה על 3%, וניתוח הקבוצות הגדולות העלה שהוא עומד בממוצע על 2%. מצ'ק פוינט נמסר כי הפער המקסימלי עמד על 5.7%. "בבדיקה נוספת שערכנו לבירור הפערים מצאנו כי אלה נבעו מהבדלי ותק, ניסיון או הישגים מקצועיים אישיים. כמו כן, גילינו כי ככל שנשים מתקדמות בתפקידי ניהול בצ'ק פוינט, פערים אלה נוטים לטובתן".

יש לציין שבמרבית הקבוצות, השכר הן של הגברים והן של הנשים היה נמוך, ולעתים בשיעורים ניכרים, מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר.

גיל שויד, מנכ"ל צ'ק פוינט.

הפוסט צ'ק פוינט: "פערי השכר בין גברים לנשים בחברה – עד 5%" הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button