ad1
טכנולוגיה

פרטנר פרסמה תוצאות עסקיות: גידול בהכנסות וצמיחה במספר המנויים

פרטנר פרסמה את התוצאות העסקיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2021, עם גידול חד-ספרתי בהכנסות בשתי התקופות, וגידול דו-ספרתי ברווח הנקי הרבעוני, אך ירידה ברווח הנקי החצי שנתי, בין השאר בגלל עלייה בהוצאות המימון ועלייה בחבות המס.

בסוף הרבעון היו לחברה 2.97 מיליון מנויים – עלייה שנתית של כ-9% – שהם 262 אלף מנויים חדשים.

במהלך המחצית הראשונה של השנה ההוצאות הכלליות גדלו ב-5.9%, ל-1.62 מיליארד שקל – עלייה של 90 מיליון ש'. ההכנסות גדלו יותר, ב-92 מיליון, ל-1.67 מיליארד – עלייה של 5.82%. הרווח התפעולי גדל ב-3.6%, ל-58 מיליון, אך גידול של 3 מיליון בהוצאות המימון, ל-35 מיליון ש', ושל 2 מיליון שקל בחבות המס, ל-9 מיליון, פגע ברווח הנקי, שירד ב-17.765%, ל-14 מיליון שקל.

במהלך הרבעון השני ההוצאות הכלליות גדלו ב-7.42%, ל-810 מיליון – עלייה של 56 מיליון שקל. ההכנסות גדלו יותר, ב-66 מיליון, ל-840 מיליון – עלייה של 8.53%.

מתוך סכום כללי זה, ההכנסות משירותים הסתכמו ב-649 מיליון שקל – עלייה של 5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר הצמיחה היא גם בהכנסות משירותים בקווי (עלייה של 7%) וגם בהכנסות משירותים בסלולר (עלייה 3%). ההכנסות מציוד הסתכמו ב-191 מיליון ש' – עלייה של 21% בהשוואה לרבעון המקביל, כאשר הצמיחה היא בשיעור זהה (21%) גם בהכנסות מציוד בקווי וגם בסלולר.

יותר ממחצית ממנויי תשתית פרטנר כבר מחוברים לסיבים אופטיים

ההוצאות הגולמיות הרבעוניות גדלו ב-6.58%, ל-696 מיליון ש'. הרווח הגולמי גדל ל-144 מיליון – עלייה של 19.0%, רווח גולמי שולי של 17.14% לעומת 15.63% ברבעון המקביל אשתקד.

במהלך אותם שלושה חודשים, ההוצאות התפעוליות גדלו ב-12.87%, ל-114 מיליון שקל. הרווח התפעולי קפץ ב-50%, ל-30 מיליון. עלייה בהוצאות המימון וחבות המס הראשונה, ב-23.1%, ל-16 מיליון, ואילו חבות המס הסתכמה ב-5 מיליון, לעומת אפס ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי גדל ב-28.6%, ל-9 מיליון. רווח נקי למניה מדולל של 0.05 שקל – עלייה של 25%.

במהלך הרבעון המגזר הקווי המשיך להתחזק, עם תוספת נטו של 18 אלף מנויי סיבים ועשרת אלפים מנויי טלוויזיה, בנטרול מחיקה. יותר ממחצית ממנויי התשתית של פרטנר כבר מחוברים לסיבים אופטיים – יותר מ-180 אלף מנויים נכון להיום (ד') גולשים על תשתית פרטנר פייבר.

אבי צבי, מנכ"ל פרטנר. צילום: בארי סרני, מתוך ויקיפדיה

אבי צבי, מנכ"ל פרטנר. צילום: בארי סרני, מתוך ויקיפדיה

אבי צבי, מנכ"ל קבוצת פרטנר, אמר בעקבות פרסום התוצאות: "ברבעון השני המשיכה פרטנר להוביל את שוק התקשורת הישראלי בחדשנות ובצמיחת הפעילות העסקית, תוך שמירה על רווחיות גם בתקופה בה עדיין מורגשת השפעת הקורונה. במקביל לבניית האסטרטגיה והמבנה החדש של פרטנר, התחלנו כבר במהלכים שנועדו לקדם עוד יותר את המובילות של פרטנר בשירות ללקוח, ולהגדיל את הרווחיות בקווי המוצר ובמגזרי הפעילות של החברה".

פרטנר

הפוסט פרטנר פרסמה תוצאות עסקיות: גידול בהכנסות וצמיחה במספר המנויים הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button