ad1
טכנולוגיה

פרטנר: פערי השכר נעים בין 11% לטובת הנשים ל-8% לטובת הגברים

במסגרת דו"ח שערכה קבוצת התקשורת פרטנר, שחילק את עובדי פרטנר ל-14 קבוצות על פי תחומי עיסוק, נמצא, כי בשנת 2021 בכשליש מהקבוצות קיים פער חיובי בשכר לטובת נשים, כאשר הגבוה ביותר עומד על 11%. הפער הגבוה ביותר בשכר לטובת גברים עומד על 8%, כאשר ברוב הקבוצות הפער עומד על 4% ומטה. החברה מציינת, כי ההבדלים בשכר נובעים ברוב רובם של המקרים מוותק, שעות נוספות, משמרות, תגמול עבור ביצועים עסקיים, ניסיון קודם ועוד.

מעבר לשוויוניות בשכר, היחס בין גברים לנשים בפרטנר שווה (50%-50%), ובאופן זהה גם הדרג הניהולי הבכיר של החברה מאויש באופן שווה בין נשים לגברים.  

יו"רית ועד עובדי פרטנר, קרן אופק: "הממצאים עולים בקנה אחד עם מדיניות החברה לקידום שוויון בין נשים לגברים גם בשכר. תנאי ההעסקה של העובדות והעובדים בפרטנר אינם מושפעים ממגדר זה או אחר, אלא נקבעים על פי אופי התפקיד וביצועיו המקצועיים בלבד. פרטנר, בשיתוף הוועד, תמשיך לפעול למניעת פערים, ליצירת סביבת עבודה שוויונית, מגוונת, מאפשרת ומעצימה"

פרטנר

הפוסט פרטנר: פערי השכר נעים בין 11% לטובת הנשים ל-8% לטובת הגברים הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button