ad1
טכנולוגיה

על הכוונת של משרד התקשורת: לחייב את חברות התקשורת לספק הגנה ממתקפות סייבר

על רקע האיומים ממדינות עוינות, משרד התקשורת שוקל לתקן את הרישיונות של חברות התקשורת ולקבוע בהם הוראות להיערכות ולניהול ההגנה בסייבר, שיאפשרו להקטין את סיכוני מתקפות הסייבר ולהפחית ככל האפשר את הפגיעה בשירותים של חברות התקשורת.

בהתחשב בכך ששירותי התקשורת הם שירותים חיוניים, שסדירותם, היקפם וטיבם הם בעלי חשיבות מרכזית לציבור ולמשק הן בשגרה והן בזמן חירום, רואה משרד התקשורת צורך בהתערבות רגולטורית נרחבת יותר במטרה להגן על הרשתות מפני הסיכונים הנובעים ממתקפות סייבר, שעלולות להוביל לפגיעה או להשבתה של שירותי התקשורת, לפגיעה בנתונים המכילים מידע רגיש ולהשפעה פוטנציאלית על תשתיות קריטיות אחרות.

הצוות המקצועי במשרד התקשורת גיבש כמה יעדי אסדרה, בהם הגנה על רשת התקשורת ושילוב מנגנוני פיקוח, ניטור, ובקרה, המאפשרים לבסס תמונת מצב עדכנית של הגנת הסייבר תוך דאגה לפרטיות המידע, שלמות הנתונים וזמינות השירותים; שמירה על עדכניות ורלוונטיות התוכנית; התמודדות עם אירועי סייבר כולל זיהוי האירוע, הכלה, התאוששות וחזרה לשגרה; יצירת מנגנוני ונוהלי דיווח לגורמים בתוך ומחוץ לארגון; והטמעה ותרגול התוכנית בקרב המנהלים, העובדים, הספקים וקבלני המשנה של בעל הרישיון.

 שר התקשורת, יועז הנדל, הסביר את מהלך המתוכנן וציין, כי "תקפות הסייבר על מדינת ישראל הן עובדה מוגמרת ואיום אסטרטגי. גורמים שונים, לרבות מדינתיים, מזהים את תשתיות התקשורת כיעד מועדף. מתקפה מוצלחת עלולה לגרום לשיבושים ולנזקים משמעותיים. כחלק מההכנות של מדינת ישראל, בתיאום עם מערך הסייבר ומערכת הביטחון, אנחנו יוצאים לשימוע על רגולציית ההגנה מפני מתקפות בחברות התקשורת. למרות שמדובר בחברות פרטיות, הן מהוות תשתית לאומית בשגרה ובחירום. מטרת הרגולציה היא לסייע לזיהוי, לאיתור ולעצירה של מתקפות לפני שנגרם נזק ממשי. אני מודע למשמעויות הכלכליות, נדייק את הצרכים במהלך השימוע, אך אין ברירה מלבד הגנה על תשתיות חיוניות".

לירן אבישר בן-חורין, מנכ"לית משרד התקשורת, אמרה, כי ״משרד התקשורת מבקש להציב את שוק התקשורת  בחזית ההגנה וההערכות לאיומי סייבר. בעולם הדור החמישי, ולא רק, יהיה על בעלי רישיונות תקשורת, שהם ערוץ להתקפות על  משתמשים אסטרטגיים ורגישים ועל המידע של הציבור הרחב,  להצטייד ביכולות היערכות, הגנה והתאוששות מהטובות שיש״.

משרד התקשורת

הפוסט על הכוונת של משרד התקשורת: לחייב את חברות התקשורת לספק הגנה ממתקפות סייבר הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button