ad1
טכנולוגיה

סייברארק: גידול בהכנסות אבל גם גידול בהפסד הנקי ברבעון השני ובמחצית הראשונה של השנה

סייברארק פרסמה את התוצאות העסקיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2021, שמציגות תוצאות טובות בסעיפי ההכנסות, אך הגידול בהוצאות הכלליות פגע ברווח התפעולי והנקי כאחד.

במחצית הראשונה של השנה ההוצאות הכלליות גדלו ל-262.76 מיליון דולר, עלייה של 21.85%, ב-47.12 מיליון דולר. ההוצאות גדלו פחות, ב-16.67 מיליון דולר, לכ-230 מיליון דולר – עלייה של 7.18%. באותם שישה חודשים הגידול בהוצאות בא לידי ביטוי בסעיפי הרווח וההפסד, כשההפסד התפעולי גדל ב-16.79% וההפסד הנקי גדל ב-19.66%, ל-37.95 מיליון דולר.

במהלך הרבעון היו תוצאות דומות: ההוצאות הכלליות גדלו ל-140.65 מיליון, עלייה של 26.28%, שהם 29.27 מיליון דולר. ההכנסות גדלו פחות, ב-10.74 מיליון, ל-117.23 מיליון דולר, שמשקפים עלייה של 10.08%.

מתוך זה ההכנסות ממכירת מינויים קפצו ב-101.4%, ל-27.05 מיליון דולר, וההכנסות משירותים מקצועיים ושירותי תחזוקה גדלו ב-9.65%, ל-62.85 מיליון דולר – זאת לעומת ההכנסות מרישיונות מתמידים שפחתו ב-23.54%, ל-27.33 מיליון דולר.

במהלך הרבעון ההוצאות הגולמיות גדלו ב-14.1%, ל-23.26 מיליון דולר, ההכנסות הגולמיות גדלו ב-9.13%, ל-93.97 מיליון דולר. הרווח הגולמי השולי עמד על 80.16%, לעומת 79.36% ברבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות התפעוליות גדלו ב-29.01%, ל-117.38 מיליון דולר. הגידול בהוצאות הקפיץ את ההפסד התפעולי פי 4.8, ל-23.41 מיליון דולר.

עוד נרשם גידול חד בהוצאות המימון הרבעוניות ל-3.16 מיליון דולר, עלייה של 114.12%.

במהלך הרבעון החברה רשמה החזר מס של 3.81 מיליון, משקפים גידול של 87.13% לעומת 2.04 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי גדל פי 5.3, ל-22.76 מיליון דולר, שהתבטא בהפסד נקי למניה מדוללת של 0.56 דולר.

אודי מוקדי, מייסד, יו"ר ומנכ"ל סייברארק, אמר בעקבות פרסום התוצאות, כי "תוקפי כופרה עוברים ממה שמכונה גישה אופורטוניסטית של 'Spray and Pray' למתקפות ממוקדות מאוד, שבעקבותיהן מהלך של סחיטה כפולה (double extortio), כאשר התוקפים דורשים מהקורבן לשלם להם פעמיים: פעם אחת כדי לקבל את מפתח ההצפנה לכופרה לשחרור המידע שנגנב, ופעם שנייה כדי שהתוקפים לא ישחררו לרשת מידע רגיש שהשיגו, מה שעלול לגרום למבוכה גדולה ולפגיעה במוניטין (name and shame). לכן הגנה על בסיס אבטחת זהויות היא בעלת חשיבות רבה כחלק מאסטרטגיית הגנת העומק של ארגונים".

סייברארק

הפוסט סייברארק: גידול בהכנסות אבל גם גידול בהפסד הנקי ברבעון השני ובמחצית הראשונה של השנה הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button