ad1
טכנולוגיה

סייברארק: גידול בהוצאות הוביל להפסד נקי

סייברארק פרסמה את התוצאות העסקיות לרבעון האחרון של שנת 2021 ולשנה הקלנדרית כולה עם עלייה חד ספרתית בהכנסות אך מעבר להפסד נקי בשתי התקופות בעיקר בשל גידול חד בהוצאות הכלליות.

במהלך השנה הקלנדרית כולה גדלו ההוצאות הכלליות ב-26.79% ל-581.25 מיליון  דולר – גידול של 122.83 מיליון דולר, ואולם ההכנסות גדלו ב-38.49 מיליון דולר ל-502.92 מיליון – עלייה של 8.29%.

על רקע הגידול בהוצאות, הציגה החברה הפסד תפעולי של 78.34 מיליון דולר, לעומת רווח של 6.01 מיליון דולר בשנת 2021, והפסד נקי של 83.95 מיליון – עלייה של  פי 14.6 לעומת 5.76 מיליון בשנה הקודמת.

במהלך הרבעון המדווח גדלו ההוצאות הכלליות  ב-29.72%  ל-163.17 מיליון דולר – עלייה של 37.44 מיליון, אך ההכנסות גדלו ב-6.8 מיליון בלבד, ל-151.32 – גידול של 4.7%. מתוך סכום כללי זה, ההכנסות ממכירת מינויים גדל ב-142.27% ל-47.56 מיליון דולר, ההכנסות ממכירת רישיונות מתמידים פחתו ב-39.0% ל-36.67 מיליון, וההכנסות מעבודות תחזוקה ומתן שירותים מקצועיים גדלו ב-5.3% ל-65.09 מיליון דולר.

ברבעון הרביעי של 2021 ההוצאות הגולמיות גדלו ב-13.16% ל-25.7 מיליון דולר, ההכנסות הגולמיות גדלו ב-3.12% ל-125.62 מיליון דולר והרווח הגולמי השולי עמד על 83.02% לעומת 84.3% ברבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות התפעוליות הרבעוניות גדלו ב-33.44% ל-137.47 מיליון דולר, והובילו להפסד תפעולי רבעוני של 11.85 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 18.79 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון גדלו ב-18.73% ל-3.25 מיליון דולר, חבות המס פחתה ב-55.2% ל-1.79 מיליון. ההפסד הנקי הסתכם ב-16.89 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 12.05 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.

"שנת 2021 הייתה שנה היסטורית עבור סייברארק. שנה שהתאפיינה בטרנספורמציה, בביצועים יוצאים מן הכלל ובתאוצה", אמר אודי מוקדי, יו"ר ומנכ"ל החברה. "ככל שהתקדמנו לאורך שנת 2021, התנופה המשיכה והגיעה לשיאה ברבעון הרביעי שבו חווינו עליית מדרגה בביקושים, שהובילה לצמיחה הרציפה הגבוהה ביותר בהכנסה השנתית החוזרת (ARR).  בנוסף, צמיחת ה-ARR שנובעת ממנויים הואצה ל-146%, והצמיחה הכוללת של ARR הואצה ל-44%. כמו כן, הוספנו מספר שיא של לקוחות חדשים, מעל 375 לקוחות – שיא  של כל הזמנים עבור סייברארק. עקפנו את התחזיות  עבור מסגרת תמהיל הזמנות המנויים שלנו שוב, וההכנסות שלנו גדלו מעבר לטווח תחזית ההכנסות ברבעון הרביעי, דבר שמעיד כי ההזמנות היו משמעותית מעל למסגרת תחזית ההכנסות שלנו. לאור הביצועים בשנת 2021, אנו סמוכים ובטוחים שנשיג את יעד המעבר למודל מנויים עם כ-85% מתמהיל ההזמנות כבר ברבעון השני של שנת 2022. הודות לתאוצת העסקים שלנו בשנת 2021, המצוינות בביצועים ויתרון תחרותי חזק, אנו בעמדה מצוינת להשגת צמיחה רווחית ארוכת טווח ולהשיא את הערך המוסף לבעלי המניות".

אודי מוקדי, יו"ר ומנכ"ל סייברארק.

הפוסט סייברארק: גידול בהוצאות הוביל להפסד נקי הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button