ad1
טכנולוגיה

סוף לבירוקרטיה: ערבויות כספיות עבור משרדי ממשלה יתבצעו באופן דיגיטלי

החשב הכללי, בשיתוף עם רשות שוק ההון, בנק ישראל וגופים נוספים השלימו פרויקט מחשוב רחב היקף, שיאפשר בעתיד ייעול והקלה משמעותית בכל תהליכי ההתקשרות עם משרדי ממשלה, שנדרשת בהם ערבות כספית.

עד כה התהליך הזה נעשה ידנית מול הממשלה, בנקים, מוסדות פיננסים ולשכות משפטיות. בעקבות השלמת הדיגיטציה של התהליך, המבוסס כאמור על פלטפורמת מרכב"ה ובוצע על ידי צוותי הפיתוח שלהם, הוא יהפוך לדיגיטלי. מדובר באחד מתהליכי הדיגיטציה הממשלתיים המורכבים, שהטמעתו תימשך לאורך זמן, מאחר שהוא כולל תהליך הסמכה והתאמה של תהליכי משנה מצד חייבי הערבות ומצד הגופים הפיננסיים שמאשרים את הערבות הכספית.

עד כה שלושה בנקים עברו את כל תהליכי ההסמכה לצורך הפרויקט: בנק לאומי, הבינלאומי ובנק מסד. יתר הבנקים והמוסדות הפיננסיים ייכנסו לתהליך בחודשים הקרובים וגם בשנה הבאה.

הפתרון החדש גובש מתוקף החלטת הממשלה בנושא התוכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור, הפחתת הנטל הבירוקרטי ושיפור השירותים הדיגיטליים.

האוצר לא פרסם את היקף הפרויקט, אולם מקורות בשוק מעריכים אותו במיליוני שקלים.

הנהנים העיקריים הם כאמור האזרחים, שמעתה ייחסך מהם הצורך בהגעה פיסית לבנקים ולמשרדי הממשלה כדי להגיש את הערבויות. כמו כן, באוצר מעריכים שהאוטומציה של תהליכי הערבות הכספית תמזער טעויות שגורמות לפעמים לפסילת ערבויות, דבר שיכול להביא לפעמים לפסילה בהשתתפות במכרזים. בנוסף, התהליך ייעל את עבודת הממשלה בנושא הערבויות, שכאמור מעורבים בו שורה ארוכה של גופים. כעת כל הגורמים האלו יעבדו על פלטפורמה אחת מבוססת מרכבה.

"הפרויקט כולל תקן לניהול תהליכי הערבות על כל שלביה, כולל חתימות אלקטרונית בתהליך, מנגנון הודעות והתרעות ומנגנוני בקרה מובנים להבטחת שלמות הנתונים", אומר אילן אללוף, מנהל פרויקט מרכב"ה. " התקן מבוסס על סידרה של שירותים (WS), כאשר הערבות היא קובץ XML חתום אלקטרונית", הוסיף.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג. צילום: גלעד ארצי

הפוסט סוף לבירוקרטיה: ערבויות כספיות עבור משרדי ממשלה יתבצעו באופן דיגיטלי הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button