ad1
טכנולוגיה

נחתם התיקון להסכם הקיבוצי בבזק

לאור השינוי הצפוי בתנאי השליטה של בזק, נחתם היום (ב') תיקון להסכם הקיבוצי בבזק על ידי ההסתדרות, ועד העובדים והנהלת בזק.

ההסכם יחול על יותר מ-5,000 עובדי החברה ויהיה בתוקף עד לשנת 2025. הנושאים הקשורים לפרישת עובדים לגמלאות יהיו בתוקף עד 2026. סעיפי ההסכם יוחלו במלואם גם אם שינוי גרעין השליטה יתבצע לאחר מועדים אלו על מנת להבטיח תנאים מיוחדים בהליך העברת הבעלות, אם וכאשר יתרחש.

ההסכם מבטיח שמירה על האיתנות הפיננסית של בזק לטווח הארוך, זאת על ידי קביעת מנגנונים מיוחדים, כמו שמירה על דירוג חוב, היוועצות עם ארגון העובדים, שמירת השליטה בחברת פלאפון והמשך הפעילות כחברה ציבורית. עוד נקבע, כי ההסכמים וההסדרים הקיבוציים, כמו גם הנוהגים המקובלים בחברה כיום ישמרו במלואם, הן ביחס לעובדים והן ביחס לגמלאים הנוכחיים והעתידיים.

עוד בהסכם: מענק כספי מכובד אשר יחולק על ידי ארגון העובדים; ככל שהחברה תהיה ללא גרעין שליטה, נציגות העובדים תוכל למנות נציג עובדים נוסף; שיפור תנאי הפרישה של עובדים במעמד "קבוע ותיק" בדמות הגדלת התוספת השקלית ל-2,400 שקלים (מכ-800 שקלים בממוצע כיום); תשלום דמי הניהול לקרן הפנסיה יבוצע על ידי הנהלת החברה במקום העובדים (המשמעות היא תוספת לפנסיית הגישור בשיעור של 2.45%).

מימין: איציק בסל - יו"ר ארגון עובדי בזק, עו"ד אופיר אלקלעי - יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, ארנון בר-דוד - יו"ר ההסתדרות, רן גוראון - מנכ"ל בזק, ומורן קיטה - סמנכ"לית משאבי אנוש בבזק.

הפוסט נחתם התיקון להסכם הקיבוצי בבזק הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button