ad1
טכנולוגיה

מלם תים רכשה את החלק הדומיננטי בסינריון מערכות

מלם שכר, מקבוצת מלם תים, נכנסת כשותפה בחברת סינריון מערכות (לשעבר לביא טיימטק), העוסקת במתן פתרונות טכנולוגיים מתקדמים ושירותים בתחום הנוכחות והשכר. העסקה מתבצעת תמורת הזרמת הלוואת בעלים בהיקף של 48 מיליון שקל.

מלם שכר מקבלת 50.15 מהחברה, כלומר הלכה למעשה היא מקבלת שליטה עליה.

סינריון פועלת בישראל ובצפון אמריקה ומציעה ללקוחותיה שירותי מערכות נוכחות, מערכת שכר מתקדמת לעסקים קטנים ובינוניים ומערכות בקרת כניסה. לסינריון מאות לקוחות בישראל ובצפון אמריקה.

סינריון היא פעילה כבר שנים רבות ולה יכולת גלובלית גבוהה, בזכות ריבוי השפות ויכולת התאמת המוצר לרגולציות במדינות שונות, וכן בגמישות הממשקים לתוכנות אחרות.

אילן טוקר, מנכ"ל משותף במלם תים ומנכ"ל מלם שכר.

אילן טוקר, מנכ"ל משותף במלם תים ומנכ"ל מלם שכר.

"דריסת רגל ראשונה ופוטנציאל צמיחה בצפון אמריקה"

אילן טוקר, מנכ"ל משותף קבוצת מלם תים ומנכ"ל מלם שכר: "רכישת סינריון הינה חלק מאסטרטגיית הצמיחה של קבוצת מלם תים ומלם שכר. מדובר בעסקה מהותית מאחר שהיא מעניקה למלם שכר דריסת רגל ראשונה ופוטנציאל צמיחה בצפון אמריקה והיא תאפשר הרחבת סל השירותים הקיימים והרחבת הפעילות בישראל גם לחברות קטנות ובינוניות (SMB) בתחום הנוכחות והשכר, מגזר בו מלם שכר הייתה פחות פעילה עד כה".

סינריון מעסיקה כ-70 עובדים בישראל וכ-30 עובדים בקנדה. את שנת 2021 סיימה סינריון עם הכנסות של כ-42 מיליון שקל.

במסגרת הסכם הרכישה הוקנתה למלם שכר ולבעלי המניות הנוכחיים של סינריון אופציית רכש/מכר ביחס ליתרת אחזקות בעלי המניות הנוכחיים של סינריון – 49.9%, וזאת עד לסוף חודש מאי 2023, ובהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.

מחיר מימוש האופציה ייקבע לפי מנגנון שהוסכם בין הצדדים, המתבסס על מחזור ההכנסות של סינריון בקנדה בשנת 2022, כאשר המחיר המקסימלי בגין יתרת האחזקות לא יעלה בכל מקרה על סך של 12 מיליון שקל.

רכישת סינריון מערכות תאפשר למלם שכר דריסת רגל ראשונה בשווקים בינלאומיים, ופוטנציאל צמיחה בצפון אמריקה. לדברי החברה, הרכישה מאפשרת למלם שכר להרחיב ולגוון את פורטפוליו המוצרים, השירותים והמומחים שהיא מעמידה לרשות לקוחותיה בעולם משאבי האנוש, הנוכחות והשכר, לרבות הרחבת פעילותה בישראל גם למגזר ה-SMB (ר"ת Small and Medium-sized business), מגזר בו מלם שכר הייתה פחות פעילה עד כה, זאת באמצעות מערכת השכר והנוכחות של סינריון.

השתלטה על סיריון מערכות. מלם תים.

הפוסט מלם תים רכשה את החלק הדומיננטי בסינריון מערכות הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button