ad1
טכנולוגיה

מטריקס מוכרת את אינפיניטי לאבס לפי שווי של 375 מיליון שקלים

מימוש מוצלח של מטריקס, אחת מחברות ה-IT הגדולות של ישראל: החברה הודיעה לבורסה שהיא מוכרת את השליטה בחברה הבת אינפיניטי לאבס, שהוקמה על ידה בשנת 2014 לחברת AMI Opportunities Funs שבבעלות קרן אייפקס, לפי שווי חברה של 375 מיליון שקלים. מטריקס החזיקה עד כה 50.1% מהון המניות של אינפיניטי. במסגרת העסקה מטריקס מוכרת 45.2% מהון המניות.

הסכם המכירה כולל מוצרים והתחייבויות כמקובל בעסקאות מסוג זה, לרבות התחייבויות לשיפוי בגין נזקים שייגרמו לרוכשת עקב הפרת מוצרים או התחייבויות כאמור, וזאת בכפוף למוגבלות מסוימות, וכן התחייבות לאי תחרות מסוימת בפעילותה של אינפיניטי.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים נלווים, אשר העיקרי שבהם הינו קבלת אישור הממונה על התחרות, ומשכך אין בשלב זה ודאות שהעסקה אכן תושלם. בהודעתה לבורסה מטריקס אומרת, שהעסקה תניב לה רווח הון של 160 מיליון שקלים.

מטריקס

הפוסט מטריקס מוכרת את אינפיניטי לאבס לפי שווי של 375 מיליון שקלים הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button