ad1
טכנולוגיה

מחקר: למרות איומי הסייבר – הקורונה עשתה טוב לדיגיטל בעסקים

משבר הקורונה העולמי פגע בלא מעט מגזרים וארגונים, אולם לצד ההיבטים השליליים שלו הניב גם תוצאות חיוביות: במקביל לאיומי הסייבר, שצמחו בשל הגידול במשטח התקיפה הארגוני, ארגונים בישראל הטמיעו פתרונות דיגיטליים, העמיקו את הקשר שלהם עם הלקוחות, והצליחו לחשוב על ולייצר פתרונות עסקיים יצירתיים – לעתים מחוץ לקופסה. המסקנות האלה עולות ממחקר חדש שנערך ביוזמת בזק, שפרטיו הגיעו לידי אנשים ומחשבים.

מקור: בזק

מקור: בזק

את המחקר ערך מכון קנטאר בקרב מאות ארגונים בישראל, בכל הגדלים. לדברי עורכיו, "משבר הקורונה הביא להאצה דיגיטלית בעסקים בישראל, כמו בכלל העולם. תהליכים שהיו צפויים לקחת שנים התרחשו תוך חודשים ספורים". ניתוח הנתונים מעלה כי "המגזר העסקי בישראל הגיע למשבר ברמת מוכנות טכנולוגית גבוהה יחסית". כך, 59% מהארגונים בישראל דיווחו שהם הגיעו מוכנים למשבר מבחינה טכנולוגית במידה רבה, 28% מהם חשו שהם היו מוכנים במידה בינונית ו-13% – במידה מועטה או כלל לא היו מוכנים לקראתו.

יש לציין שלמרות – ואולי בגלל – מוכנות דיגיטלית גבוהה, יותר משני שליש מהחברות האיצו את הטרנספורמציה הדיגיטלית: מעל מחצית (52%) מהארגונים הגדולים, 29% מהחברות בגודל בינוני ו-34% מהחברות הקטנות דיווחו שהן חוו האצה דיגיטלית משמעותית מאוד. לצידן, כמעט שליש מהארגונים, בכל הגדלים, לא חוו כל האצה דיגיטלית, או חוו האצה מועטה מאוד.

מקור: בזק

מקור: בזק

החברות הגדולות – מובילות השינוי הדיגיטלי

לאור נתונים אלה, קובעים עורכי המחקר כי "הטרנספורמציה הדיגיטלית עזרה לארגונים לצלוח את המשבר: הם ערכו פעולות דיגיטליזציה של תהליכים פנים ארגוניים לטובת התייעלות, ובנו עוד ערוצי תקשורת מול הלקוחות, לטובת שימור הנאמנות והעמקת הקשר שלהם. במסגרת הפתרונות הדיגיטליים, 47% מהארגונים פעלו להטמעת פתרונות לעבודה מהבית, 20% מהם הטמיעו פתרונות לאוטומציה של תהליכים, 18% שדרגו את קווי תקשורת הנתונים שלהם, 13% הטמיעו פתרונות ענן ו-10% מהארגונים הטמיעו פתרונות לניתוח נתונים. ניתוח הפעילות הדיגיטלית בחברות, בפילוח לפי גודל, מעלה כי החברות הגדולות הן אלה המובילות את השינוי. בפילוח מגזרי, כצפוי, חברות ההיי-טק שמו דגש על הרחבת פעילות המיכון והטמעת פתרונות בענן".

נתונים נוספים מעלים שחברות הרחיבו במהלך הקורונה את פתרונות הדיגיטל שלהן בתחום שירות הלקוחות: 18% מהן הרחיבו את מערך שירות הלקוחות המקוון שלהן, 17% את הפרסום בדיגיטל וברשתות החברתיות ו-8% הרחיבו את מערכי האי-קומרס שלהן. בתוך כלל הארגונים, החברות נותנות השירותים הן שהובילו בהרחבת הפתרונות הדיגיטליים.

מה באשר לסייבר? מהמחקר עולה ש-40% מהחברות הגדולות הרחיבו את פעילות הגנת הסייבר שלהן, וכך עשו גם 22% מהחברות בגודל בינוני ו-10% מהחברות הקטנות. 34% מכלל החברות המספקות שירותים פעלו להגדלת מערך פתרונות הגנת הסייבר שלהן. ועדיין, עקב האכילס בהגנת הסייבר הוא בקרב חברות קטנות: 39% מהן עדיין לא מוגנות ומאובטחות, לפי הדיווח שלהן עצמן. זאת, לצד 11% מהחברות הגדולות ו-20% מהחברות הבינוניות, שאף הן אינן מאובטחות, לשיטתן.

לסיכום, כותבים עורכי המחקר, "ארגונים לא מתכוונים לחדול מלהתקדם בדיגיטל: כמחצית מהחברות – 53% מהגדולות, 47% מהבינוניות ו-42% מהקטנות – מתכננות את המשך ההאצה הדיגיטלית שלהן, גם ב-2022. בכוונת הארגונים בישראל להגדיל את היקף הפתרונות הדיגיטליים, גם לטובת קידום הפעילות העסקית שלהן וגם לצורך שימור הלקוחות, תוך מתן דגש על חוויית הלקוח ושיפור שלה". כך, מציינים החוקרים, "למרות הקושי, משבר הקורונה היווה הזדמנות עבור החברות בישראל. המגזר העסקי ניצל את ההזדמנות שנקרתה בפניו על מנת לקדם פתרונות טכנולוגיים, ובכוונתו להמשיך לפעול בתחום, ובאופן מואץ".

מחקר על הדיגיטל בארגונים בתקופת הקורונה.

הפוסט מחקר: למרות איומי הסייבר – הקורונה עשתה טוב לדיגיטל בעסקים הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button