ad1
טכנולוגיה

מהו תקציב המחשוב של בנק ישראל?

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ב') את תקציב בנק ישראל לשנת 2022, שהיקפו עומד על יותר ממיליארד שקלים. מפירוט התקציב שאושר ניתן ללמוד על תקציבי המחשוב של הבנק ועל תוכניות ההשקעה שלו לשנה הקרובה. כך, למשל, תקציב שירותי המחשוב למימוש פרויקטים שונים בתחום בבנק ישראל יעמוד השנה על כ-15 מיליון שקלים לעומת קצת יותר מ-12 מיליון בשנה החולפת. יצוין כי תקציב המחשוב נכלל בסעיף ההשקעות של הבנק, שעומד על סך של 46.4 מיליון שקלים.

במסגרת ההשקעות בתחומי המחשוב והטכנולוגיה ניתן למצוא סעיפים שונים, כגון הקצאה של 3.5 מיליון שקלים לפרויקטי ERP וסאפ – נתון דומה לשנה שעברה, אז עמד הסכום על 3.7 מיליון. תקציב ההשקעות כולל גם סעיפים כגון תשתיות מערכות תשלומים, תקציב למחסן נתונים מרכזי בהיקף של 800 אלף שקלים, שדרוג מערכות המחשוב של הבנק ביותר משישה מיליון ו-2.7 מיליון להקמת חוות השרתים שלו.

את המחשוב והחדשנות בבנק ישראל מוביל ליאור ג'ורג'י, מנהל חטיבת הטכנולוגיות בבנק.

עוד נתונים שמעידים על ההשפעה החיובית של ההיי-טק על המשק

בנק ישראל מסר לוועדה גם נתונים על מצב הכלכלה הישראלית. עולה מהם כי הקורונה השפיעה על הכלכלה במדינה, אם כי ברמה פחותה מאשר על הממוצע במדינות ה-OCED. זאת, בין היתר עקב הצמיחה בענף ההיי-טק. על פי הנתונים, 43% מהייצוא של ישראל ב-2021 היה של חברות היי-טק והענף מעסיק 10% מכלל המועסקים במשק.

הדו"ח כולל גם את נתוני הגיוסים של חברות ההיי-טק, שכבר פורסמו, והם עמדו על סך כולל של 25.73 מיליארד שקלים. סקירת הבנק מציינת נתון נוסף שמוכיח את מעמדה המוביל של ישראל כמדינת היי-טק וחדשנות: על אף שהתמ"ג של ישראל מהווה רק 0.5% מהנתון העולמי, 8% מכלל היוניקורנים בעולם הם חברות כחול לבן.

בדו"ח מוזכרות התפתחויות טכנולוגיות נוספות בעולם הבנקאות הישראלית בשנה האחרונה, בהן הקמת הבנק הדיגיטלי הראשון, שהיום (ב') פורסם שהנגיד, פרופ' אמיר ירון, נתן לו את אישור הקבע, ורפורמת הבנקאות הפתוחה.

בבנק ישראל לא נותנים תחזית לשנה הקרובה, ובמקום זה מציינים שהרבה ממה שיקרה תלוי בהתפתחות המגפה ובאתגרים שהיא מציבה, ותציב, לטווח הארוך.

המלצות לממשלה

כלכלני בנק ישראל ממליצים לממשלה להגדיל את השקעותיה בהאצת הצמיחה ובחדשנות. זאת, לאור הנתונים שלפיהם רמת הפריון של העובד הישראלי נמוכה משמעותית מזו של העובדים בממוצע מדינות ה-OCED.

גם השנה, שוק העבודה הישראלי יתאפיין בפערי מיומנויות של עובדים, שישפיעו על היקף רמת התעסוקה. לפיכך, הבנק המרכזי ממליץ לממשלה להגדיל את פיתוח ההון האנושי, לשפר את הרגולציה והדיגיטציה של השירותים, להשקיע בחינוך לשנים הבאות, ולצמצם את הפערים בחינוך במגזרים הערבי והחרדי.

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל.

הפוסט מהו תקציב המחשוב של בנק ישראל? הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button