ad1
טכנולוגיה

מג'יק חשפה: תוצאות טובות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של השנה

מג'יק פרסמה תוצאות עסקיות טובות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של השנה, עם גידול דו-ספרתי בהכנסות וברווח הנקי בשתי התקופות.

במהלך המחצית הראשונה של השנה ההוצאות הכלליות גדלו ב-31.61%, ל-201.55 מיליון דולר – עלייה של 48.41 מיליון. ההכנסות גדלו ב-54.72 מיליון ד', ל-226.45 מיליון – עלייה של 31.86%. הרווח התפעולי גדל ב-39.97%, ל-24.9 מיליון, והרווח הנקי הכללי גדל ב-28.61%, ל-17.88 מיליון דולר.

ברבעון המדווח החברה הציגה הוצאות כלליות של 106.46 מיליון – עלייה של 29.87 מיליון, שמשקפים עלייה של 38.84%. ההכנסות גדלו ב-32.63 מיליון, ל-119.16 מיליון – עלייה של 37.73% ושיא רבעוני חדש.

במהלך הרבעון ההוצאות הגולמיות גדלו ב-39.39%, ל-86.35 מיליון דולר. הרווח הגולמי גדל ב-32.39%, ל-32.8 מיליון דולר. רווח גולמי שולי של 27.53% לעומת 28.65% ברבעון המקביל אשתקד.

בסעיפים התפעוליים ההוצאות הרבעוניות גדלו ב-34.51%, ל-20.11 מיליון, והרווח התפעולי גדל ב-28.98%, ל-12.69 מיליון ד'.

הוצאות המימון קטנו ב-12.96%, ל-1.14 מיליון, וחבות המס גדלה ב-10.72%, ל-2.3 מיליון.

הרווח הנקי הרבעוני הכללי גדל ב-37.13%, ל-9.09 מיליון, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל ב-35.61%, ל-7.78 מיליון דולרים. רווח נקי למניה מדולל של 0.16 דולר, שמשקף עלייה של 33.33%.

גיא ברנשטיין, מנכ"ל מג'יק. צילום: יח"צ

גיא ברנשטיין, מנכ"ל מג'יק. צילום: יח"צ

עדכנה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2021

מג'יק מעדכנת את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2021 וצופה כי ההכנסות השנתיות יהיו בטווח שבין 450 ל-460 מיליון דולר, סכום המשקף שיעור צמיחה שנתי של 22.2%-23.9%.

גיא ברנשטיין, מנכ"ל מג'יק תעשיות תוכנה: "הביצועים החזקים ברבעון השני של השנה מתבטאים בצמיחה דו-ספרתית בכל המדדים הפיננסיים (הכנסות, רווח תפעולי, EBITDA ורווח נקי) ובהכנסות שיא של כ-119 מיליון דולר, לצד רווח תפעולי הגבוה בכל הזמנים. תוצאת השיא של החברה ברבעון השני של השנה ממחישות את הצלחת האסטרטגיה העסקית של החברה לבניית פורטפוליו מוצרים ושירותים נרחב, היוצר ערך ללקוחותינו בניהול, פיתוח, ייעול, האצה ושגשוג עסקיהם".

מג'יק

הפוסט מג'יק חשפה: תוצאות טובות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של השנה הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button