ad1
טכנולוגיה

לראשונה: בזק מפרסמת דו"ח אחריות תאגידית

חברת בזק פרסמה לראשונה דו"ח אחריות תאגידית לשנת 2019, עם התייחסות לשנת 2020. הדו"ח מכסה את כלל העשייה של הפעילות הקווית של בזק בתחום האחריות התאגידית. הנושאים אשר מקבלים ביטוי נרחב בדו"ח הם: ממשל תאגידי, קוד אתי והטמעתו בבזק, זכויות עובדים והעסקה הוגנת, דיאלוג עם הלקוחות, מדיניות סביבתית, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה ועוד. הדו"ח בוצע על פי מתודולוגיית תקני GRI ו-SASB העולמיים, הנחשבים למובילים בתחום הסטנדרטיזציה של דו"חות אחריות תאגידית. הדו"ח ברמת GRI Core מתאר את הנושאים המהותיים גם על פי תקן SASB.

הדו"ח מתוכנן להתפרסם מעתה והלאה באופן קבוע, ולהציג באופן מפורט ומקצועי את פעילותה של בזק בשלל התחומים הנכנסים תחת כנפה של האחריות התאגידית ולהציג מהלכים הייחודיים לחברה בתחום זה. הדו"ח נכתב בליווי חברת הייעוץ גודוויז'ן מקבוצת פהאן קנה, בהובלת עברי ורבין, מהמומחים המובילים בישראל בתחום האחריות התאגידית.

בדו"ח האחריות התאגידית, בזק מזקקת את הנושאים המהותיים שלה בתחומי האחריות התאגידית באמצעות שילוב של התקנים ודיאלוג עם מנהלי החברה. בנוסף, החברה מפרטת את מערכות היחסים שלה עם כלל מחזיקי העניין, ובכלל זה העובדים, הלקוחות, הספקים, בעלי המניות, הרגולטור, הקהילה ועוד. לדוגמה, הדו"ח מציין את מערכת היחסים של בזק מול הלקוחות שלה, המושתתת על שקיפות והגינות צרכנית.

גיא הדס, סמנכ"ל תקשורת תאגידית בבזק, אמר, כי "הדו"ח מציג את פעילותה של קבוצת בזק במגוון תחומי האחריות התאגידית, מדגיש מהלכים ייחודיים לנו בתחום זה ומשמש כאמצעי לשיפור מתמיד. זאת זכות גדולה להיות חברת התקשורת הלאומית של ישראל, וברור לנו שלצד זכות זו יש לנו גם חובה כלפי הסביבה שבה אנו פועלים. דו"ח זה מפרט את הדרך בה אנו ממלאים את חובתנו. למרות שמרבית המנהלים הבכירים מכירים בחשיבות האחריות התאגידית בתהליך קבלת ההחלטות, הרי שבתנאי שוק תחרותיים ולוחצים ביותר, בסביבה עסקית שהיא לעיתים צינית ומוחצנת, קיים קושי לייחס חשיבות מספקת לערכי האחריות התאגידית, או גרוע מכך, עלולה להיווצר הנטייה לשימוש ציני ואינטרסנטי בכלי האחריות התאגידית. על בזק מוטלת החובה לשמור על שימוש הוגן וראוי בכלי האחריות התאגידית, תוך שילובם במטרות העסקיות והכלכליות של הארגון".

קבוצת בזק

הפוסט לראשונה: בזק מפרסמת דו"ח אחריות תאגידית הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button