ad1
טכנולוגיה

לקראת אישור בכנסת: משרדי ממשלה יוכלו לשלוח הודעות במייל או בנייד

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה אתמול (ד') להעלאה להצבעה בקריאות שנייה ושלישית במליאה את הצעת החוק הממשלתית, שמאפשרת למשרדי הממשלה לשלוח הודעות לאזרחים באמצעים דיגיטליים, כגון מייל וטלפון נייד. בהצעת החוק נכללו גם גופים כמו המשטרה, צה"ל, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה ו-ועדת הבחירות המרכזית.

ההצעה מתייחסת גם לאפשרות לחייב אזרחים להעביר את המען הדיגיטלי שלהם לרשות האוכלוסין. אולם, לפי דרישת יו"ר הוועדה, ח"כ גלעד קריב, בארבע השנים הקרובות זו תהיה רשות, ורק אחר כך הדבר יהפוך לחובה. עוד כוללת הצעת ההחלטה את שאלת ההצטרפות למערכת המסרים הממשלתית, במסגרת אתר gov.il, והודגש בה שבכל מקרה, זו תהיה רשות.

כמו כן, הוועדה הוסיפה להצעת החוק סעיף שמחייב דיוור דיגיטלי גם בשפה הערבית.

החוק יחול גם על רשויות מקומיות, מועצות דתיות ותאגידי מים שיתחברו למערכת הדיוור הממשלתית, באישור שרת הכלכלה, ובהמשך תיבדק אפשרות לאשר להם מערכת ייעודית משלהם. שינוי נוסף שהוכנס לחוק לקראת ההצבעה הוא מענה לאזרחים ותיקים שאין להם נגישות למדיה דיגיטלית – וזאת על פי דרישת ח"כ בני בגין.

ח"כ קריב אמר כי "לאחר שבעה חודשי דיונים הבאנו רפורמה משמעותית וחשובה, שתעניק לאזרחים ולאזרחיות שירות ציבורי טוב יותר ומותאם למציאות הטכנולוגית של היום". הוא ציין שהצעת החוק כוללת את האיזונים הנדרשים כדי לשמור על פרטיות האזרחים, וכן עמידה על העקרון שהקשר הדיגיטלי בין הרשות לאזרח יהיה רק אם האזרח ירצה בו. כמו כן, אמר, "תנאי לשליחת מסרים באופן דיגיטלי יהיה שרמת האבטחה שלהם תעשה בדרך שמונעת שימוש במידע על ידי אחרים. התקנות לחוק בנוגע לפרטיות ואבטחת מידע יהיו בהסכמת הרשות להגנת הפרטיות, באמצעות שר המשפטים, ובכל הנוגע לרמת האבטחה של הסייבר – זה יהיה בהסכמת משרד ראש הממשלה".

הצבעת הוועדה, אתמול (ד'). משמאל: היו"ר, ח"כ גלעד קריב.

הפוסט לקראת אישור בכנסת: משרדי ממשלה יוכלו לשלוח הודעות במייל או בנייד הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button