ad1
טכנולוגיה

לומדה חדשה בעברית: איך לקיים שיחת זום

המכון הישראלי להנגשה קוגנטיבית משיק לומדה בעברית פשוטה, שנועדה לסייע למשתמשים שמתקשים בכך ללמוד כיצד להשתמש בזום. הלומדה פותחה על ידי המכון יחד עם מעיין חדד ויובל פנחס במסגרת עבודתן על פרויקט גמר בפקולטה לטכנולוגיות למידה HIT.

בקרב כלל האוכלוסייה וגם בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית עלולים לעלות קשיים בתפעול תוכנות לתקשורת וידיאו. קושי זה נובע מטעמים רבים, בהם תפעול של מערכת טכנולוגית המבוססת על ידע מוקדם במערכות דומות, הוראות בשפה האנגלית, קצב השתנות גבוה ועוד.

הלומדה מיועדת לענות על צורך זה ובנויה בצורה פשוטה וקלה להפעלה. כל המידע בלומדה מושמע גם בעל פה ולא נדרשת יכולת קריאה על מנת לעשות שימוש בלומדה. הלומדה כוללת גם אפשרויות להתנסות, כך שכל שאדם המתנסה בה יכול לתרגל את השימוש עד לתחושה של ביטחון ושליטה. שלושת חלקיה של הלומדה כוללים: כיצד להתכונן לשיחה בזום, איך להפעיל שיחה ופתרון של בעיות בשימוש. בכל אחד מן החלקים המידע מועבר בשפה פשוטה, תוך שילובשל ייצוגים גרפיים, התומכים במסרים העיקריים.

ללמוד כיצד להשתמש בזום.

הפוסט לומדה חדשה בעברית: איך לקיים שיחת זום הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button