ad1
טכנולוגיה

יבמ: זינוק ברווח התפעולי, עליות בהכנסות וברווח הנקי

יבמ סיימה את הרבעון השני של השנה עם תוצאות טובות, בפרט ברווח התפעולי, שרשם עלייה תלולה. גם ההכנסות, שעקפו את תחזיות האנליסטים, והרווח הנקי עלו בתקופה זו, אם כי בשיעור מתון הרבה יותר. לעומת זאת, את המחצית הראשונה של השנה סיים הענק הכחול עם תוצאות מעורבות: עלייה בהכנסות וזינוק ברווח התפעולי לצד ירידה ברווח הנקי.

החברה סובלת לא מעט מהדולר החזק, שגרם לה ברבעון המדווח הפסד של כ-900 מיליון דולר. על פי ההערכות, בשנה כולה הוא יגרום ליבמ הפסד של כ-3.5 מיליארד. למרות זאת, הרווח הנקי של החברה לא עבר לירידות, אלא עלה ב-5.1% ל-1.4 מיליארד דולר. הרווח הנקי למניה גדל ב-4.1% ועמד על 1.54 דולר. מה שהשפיע לטובה על סעיף הרווחיות היה הגידול הרב יותר בהכנסות מאשר בהוצאות: אלה עלו ב-9.3% ל-15.5 מיליארד דולר וב-5.7% ל-14.1 מיליארד, בהתאמה.

חלוקת ההכנסות מראה כי בצד החיובי, מכירות מוצרי התוכנה שלה עלו ב-6.4% ל-6.2 מיליארד דולר, שירותי הייעוץ עלו ב-9.9% ל-4.8 מיליארד ומכירות מוצרי התשתית זינקו ב-19% ל-4.2 מיליארד. מהפן השלילי, חלה ירידה של 30.1% בהכנסות משירותי מימון ל-146 מיליון דולר ונרשמה צניחה של 35% במכירות מוצרים אחרים ל-180 מיליון.

נתונים נוספים מראים כי ההוצאות הגולמיות של יבמ גדלו ברבעון ב-13.8% ל-7.25 מיליארד דולר, הרווח הגולמי עלה ב-5.5% ל-8.3 מיליארד והרווח הגולמי השולי עמד על 53.4%. בסעיפים התפעוליים, ההוצאות פחתו ב-5.4% ל-6.6 מיליארד דולר והרווח זינק, כאמור, ב-88.88% ועמד על 1.72 מיליארד.

מה באשר למחצית הראשונה?

אל מול התוצאות הטובות ברבעון השני, המגמות במחצית הראשונה של השנה היו מעורבות, כאמור. כך, ההוצאות רשמו עלייה של 4.33% ל-27.4 מיליארד דולר, ההכנסות גדלו ב-8.5% ל-29.7 מיליארד, הרווח התפעולי זינק ב-103% ל-2.35 מיליארד ואילו הרווח הנקי פחת ב-6.8% ל-2.1 מיליארד. הסיבה לכך היא הוצאות שהיו קשורות בפעילויות שבוצעו בתקופה המקבילה בשנה שעברה – והופסקו.

ארבינד קרישנה, מנכ"ל יבמ, אמר עם פרסום התוצאות כי "במהלך הרבעון הצגנו גידול מוצק בהכנסות, לרבות באזורים הגיאוגרפיים שאנחנו מוכרים בהם את תוצרתנו. הצגנו ביצועים טובים ביותר ואנחנו מעריכים שבמהלך 2022 כולה נציג ביצועים ברף העליון של ההערכות שלנו".

ארבינד קרישנה, מנכ''ל יבמ.

הפוסט יבמ: זינוק ברווח התפעולי, עליות בהכנסות וברווח הנקי הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button