ad1
טכנולוגיה

השנה של חילן: עליות בהכנסות, ברווח – ובשכר הבכירים

חילן סיימה את 2021 ואת הרבעון האחרון שלה עם עליות בהכנסות וברווח הנקי – כך מראות התוצאות שהחברה פרסמה היום (ג'). לצד זאת, היא פרסמה את חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר, כאשר עלות שכרו של המנכ"ל, אלי זיברט, ירדה בשנה החולפת ביותר מ-22%.

הדו"חות מראים כי ההוצאות השנתיות של החברה עמדו על 1.5 מיליארד שקלים, לאחר שגדלו ב-4.4%, וההכנסות הגיעו ל-1.7 מיליארד, בעקבות עלייה של 5.2%. הרווח התפעולי גדל בתקופה זו ב-11.2% ל-205.2 מיליון שקלים והרווח הנקי עלה ב-10.5% ועמד על 151.9 מיליון.

מגמות דומות נרשמו גם ברבעון האחרון של השנה. במהלך תקופה זו, ההוצאות של חילן עלו ב-3.8% ל-390 מיליון שקלים וההכנסות גדלו ב-4.4% ל-454.9 מיליון. הרווח הנקי רשם עלייה נאה של 14.2% ל-53.75 מיליון.

עוד עולה מהנתונים כי ההוצאות הגולמיות הרבעוניות גדלו ב-4.2% ל-338.3 מיליון שקלים, הרווח הגולמי הוסיף 5.1% ל-116.67 מיליון והרווח הגולמי השולי עמד על 25.65%. בסעיפים התפעוליים, ההוצאות עמדו על 51.8 מיליון שקלים לאחר שעלו ב-2% והרווח גדל ב-7.9% ל-64.9 מיליון. ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה גדל בשנה החולפת בקצת יותר מ-90 מיליון שקלים ל-595.8 מיליון. תזרים המזומנים שלה ירד במקצת – מ-281.3 מיליון שקלים ל-268.3 מיליון.

כמה הרוויחו בכירי חילן?

עלות שכרם של חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בחילן גדלה בסיכום 2021 בכ-5%. בראש הרשימה ניצב המנכ"ל, אלי זיברט, עם עלות שכר של 6.46 מיליון שקלים – ירידה של 22.1% לעומת עלות שכרו ב-2020. לעומת זאת, עלות השכר של שחר אפעל, מנכ"ל נס, זינקה ב-45.4% ועמדה על 6.29 מיליון שקלים. השכר של אבי באום, יו"ר החברה, הגיע ל-4.4 מיליון שקלים לאחר שעלה ב-2.3%. לאחר מכן נמצא גיא דנציג, משנה למנכ"ל נס, שב-2020 לא נכלל ברשימת מקבלי השכר הגבוה ביותר בחילן וב-2021 קיבל 2.65 מיליון שקלים. טל ווייסר, סמנכ"ל החברה, סוגר את הרשימה עם עלות שכר שזינקה ב-50% ל-2.6 מיליון.

באום אמר כי "אנחנו מסכמים את 2021 עם המשך צמיחה אורגנית בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה, תוך שיפור בכל המדדים. המגמה של מעבר לצריכת שירותים ומוצרים כשירות מגדילה באופן משמעותי את שיעור ההכנסות החוזרות (Recurring revenues) בכל מגזרי הפעילות שלנו, ותופסת כיום נתח גדול יותר מכלל הכנסות החברה – ולא רק במגזר השכר, כבעבר".

לדבריו, "שוק העבודה המאתגר דורש מאתנו להתמודד עם מחסור בכוח אדם, בעיקר בתחום הטכנולוגי, אך גם מהווה הזדמנות עבורנו. במהלך הרבעון הרביעי של 2021 הודענו על שתי רכישות משמעותיות של חשבשבת ושל אנטסרב. נמשיך לבחון הזדמנויות רכישה גם בעתיד ולפתח את הפעילות הקיימת".

אלי זיברט, מנכ"ל חילן.

הפוסט השנה של חילן: עליות בהכנסות, ברווח – ובשכר הבכירים הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button