ad1
טכנולוגיה

הרבעון של פורמולה: עליות חדות בהכנסות וברווח הנקי

פורמולה סיימה את 2021 ואת הרבעון האחרון שלה עם עליות יפות – כך עולה מהתוצאות שהחברה פרסמה היום (ד'). היו אלה תוצאות שיא, עם צמיחה דו ספרתית בכל הפרמטרים הפיננסיים, לרבות ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי וזה הנקי.

במהלך השנה, ההוצאות של החברה זינקו ב-24.6% ל-2.2 מיליארד דולר – עלייה של 434.22 מיליון. ההכנסות רשמו עלייה גדולה יותר – של 471.6 מיליון דולר, שהם 24.4% – ל-2.4 מיליארד. הרווח התפעולי השנתי גדל ב-21.9% ל-208 מיליון דולר, הרווח הנקי צמח ב-24.5% ל-141.9 מיליון והרווח המיוחס לבעלי מניות החברה גדל ב-16.7% ל-54.6 מיליון.

המגמות ברבעון האחרון של השנה היו דומות: ההוצאות גדלו במהלכו ב-20.4% ל-599.2 מיליון דולר וההכנסות – ב-21.3% ל-658.7 מיליון. הרווח הנקי גדל בתקופה זו ב-33.2% ל-39.7 מיליון דולר, הרווח המיוחס לבעלי המניות – ב-34% ל-15.5 מיליון והרווח למניה רשם צמיחה של 30.3% ועמד על 99 סנט.

נתונים נוספים מראים כי ההוצאות הגולמיות של פורמולה זינקו ב-20.3% ל-503 מיליון דולר, הרווח הגולמי צמח ב-24.8% ל-155.7 מיליון והרווח הגולמי השולי עמד על 23.34%. בסעיפים התפעוליים, ההוצאות רשמו עלייה של 11.6% והרווח האמיר ב-30.2% ל-60 מיליון דולר. חבות המס זינקה ב-86.5% ועמדה על 12.6 מיליון.

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד במזומן בסך כולל של כ-12 מיליון דולר.

גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה, אמר כי ההכנסות הרבעוניות שלנו חצו בפעם הראשונה את הרף של שני מיליארד דולר. תוצאות השיא שהשגנו ב-2021 מהוות עדות לבסיס האיתן המאפיין את הקבוצה, כמו גם למיקומה המרכזי של פורמולה באסטרטגיית הצמיחה של לקוחותיה בכל תחומי הפעילות שבהם היא עוסקת. אנחנו מזהים מגמת האצה בתחומי הטרנספורמציה הדיגיטלית, שהחלה בעקבות משבר הקורונה, צופים שהיא תימשך גם ב-2022 ופועלים בהתאם. נמשיך לצמוח גם השנה".

גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה.

הפוסט הרבעון של פורמולה: עליות חדות בהכנסות וברווח הנקי הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button