ad1
טכנולוגיה

הרבעון של סייברארק: גידול בהכנסות וקיטון בהפסד הנקי

חברת הסייבר הישראלית סייברארק פרסמה תוצאות עסקיות טובות לרבעון הראשון של 2023, עם גידול של 26.77% בהכנסות ל-161.71 מיליון דולר וקיטון של 7.36% בהפסד הנקי ל-35.03 מיליון דולר.

בשלושת חודשי הרבעון הראשון של השנה ההוצאות הכלליות של החברה גדלו ב 23.4% ל-207.83 מיליון דולר, עליה של 39.19 מיליון. ההכנסות גדלו ב-34.14 מיליון דולר ל-161.71 מיליון, עלייה של 26.77%.

מתוך עליה כללית זו, ההכנסות ממכירת מינויים גדלו ב-78.48% ל-92.72 מיליון דולר. ההכנסות ממכירת אישורים מתמידים פחתו ב-63.23% ל-3.88 מיליון, וההכנסות ממכירת פעילות תחזוקה ושירותים מקצועיים היה ללא שינוי כמעט, עם עלייה של 0.07% ל-65.10 מיליון דולר.

ההוצאות הגולמיות גדלו ב-28.22% ל-35.97 מיליון דולר, הרווח הגולמי גדל ב-26.32% ל-125.73 מיליון, עם רווח גולמי שולי של 77.75% לעומת 78.02% ברבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות התפעוליות גדלו ב-22.22% וההפסד התפעולי גדל ב-12.27% ל-46.13 מיליון דולר. הוצאות המימון הרבעוניות גדלו פי 9.1 ל-9.61 מיליון דולר, וחבות המס פחתה ב-32.7% ל-1.49 מיליון. ההפסד הנקי פחת ב- 7.36% ל-35.03 מיליון דולר, וההפסד הנקי למניה ירד ב-9.57% ל-0.85 דולר.

סייברארק פרסמה את התחזית לרבעון השני ועדכנה את התחזית לשנת 2023 כולה. "אנו צופים שסך ההכנסות בשנת 2023 יהיה בין 724 ל-736 מיליון דולר, סכומים המשקפים צמיחה של בין 22% ל-24% בהשוואה לשנת 2022. אנו חוזרים על התחזית לרווח תפעולי ורווח למניה עבור 2023, המראה שיפור בהשוואה ל-2022".

"תוצאות הרבעון הראשון שלנו ממחישות את עמידותו של המודל העסקי שלנו ואת חיוניותה למשימה של פלטפורמת אבטחת הזהויות שלנו", אמר מאט כהן, מנכ"ל סייברארק. "עם העלייה בשכיחותן ובחומרתן של מתקפות מבוססות זהויות, הפתרונות שלנו ממשיכים להיות בראש סדר העדיפויות של מנהלי אבטחת מידע ראשיים, אפילו בסביבה המאקרו-כלכלית של אי-הוודאות של ימינו".

מימין: אודי מוקדי, מייסד שותף ויו"ר פעיל, ומאט כהן, מנכ"ל - סייברארק.

הפוסט הרבעון של סייברארק: גידול בהכנסות וקיטון בהפסד הנקי הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button