ad1
טכנולוגיה

הציבור מוזמן להציע שיפורים בממשקי המחשוב של רשם החברות

משרד המשפטים יוצא בימים אלו במהלך ראשוני של "קול קורא טכנולוגי", שמטרתו לקבל מחברות טכנולוגיה וכן מהציבור הרחב הצעות לשיפורים במערכות ובממשקים הטכנולוגיים והדיגיטליים של רשם החברות. זאת במטרה לייעל ולהקל על ציבור גדול מאוד של  משתמשים, הזקוקים למערכות של רשם החברות בעסקים ובזירה הפיננסית.

במסגרת ה"קול הקורא", הציבור מוזמן לשלוח התייחסויות הקשורות במגוון תחומים, שנובעים מעצם הממשקים שלו בעבודה השוטפת, ולהציע רעיונות או בקשות שיקלו על התהליכים, יחסכו זמן וגם לא מעט הוצאות. לדוגמה, בכל הנוגע לאופן הגשת דיווחים או לרישומים שונים במערכות רשם החברות, צרכים הנוגעים לאופן רישום חברה, רישום ועיון בשעבודים וכדומה. הפעולות האלו קשורות גם בפעילות של רשם המשכונות, והן קריטיות ביותר בכל תהליך של משכון נכס, ומחייבות את הגורם הממשכן לקבל מידע מהיר ומדויק לנסך של המבנה ומעמדו. כמו כן מצפים ברשם החברות לקבל דרישות על צרכים טכנולוגיים, שיאפשרו מתן ערך נוסף ביחס למידע המוחצן כבר היום בחינם על ידי רשם החברות באמצעות אתר DATA.GOV, כגון מידע על ביצוע שינויים בחברה, קובץ פרטי החברות, לרבות מידע לגבי חברות שנכנסו להליכי פירוק מרצון. המידע מרשם החברות משמש גם את עורכי הדין או חברות זכייניות שמשרתות לקוחות. המשרד מבקש לדעת אילו פיתוחים טכנולוגיים נדרשים מרשם החברות על מנת לאפשר העברת המידע באופן ישיר מרשם החברות לצרכני המידע באמצעות החברות הזכייניות, והאם הדבר נדרש.

המהלך כולו נעשה בהובלת אגף המחשוב של משרד המשפטים בראשותו של  המנמ"ר ששון סופרי, ואגף  אסטרטגיה. לדברי סופרי, מטרת המהלך היא לחזק את הקשר עם ציבור המשתמשים. לדבריו, יש לא מעט פעולות שקשורות בממשקים מול רשם החברות והמשכונות, שניתנים לביצוע אונליין, ללא צורך בשימוש במתווכים כפי שזה קורה היום. "אנחנו רוצים לשמוע הצעות ולראות כיצד אנחנו יכולים לשפר את המערכות כדי שיותר ויותר משתמשים יוכלו בקלות יתר להיעזר בשירותים המקוונים הרבים שכבר קיימים היום", אומר סופרי.

את ההצעות ניתן לשלוח ל-[email protected] עד ה-20.7.21.

ששון סופרי, מנמ"ר משרד המשפטים. צילום: יח"צ

הפוסט הציבור מוזמן להציע שיפורים בממשקי המחשוב של רשם החברות הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button