ad1
טכנולוגיה

הממשלה תשקיע בהכשרות והסבות לחברה הבדואית וליוצאי אתיופיה

רשות החדשנות ומשרד העבודה מזמינים חברות וארגונים להגיש בקשות מימון עבור שילוב צעירים/ות בדואים ויוצאי אתיופיה בהיי-טק. ב"קול הקורא" שפרסמה הרשות, היא מציעה מענקי מימון לגופים שיפתחו תוכניות להגדלת ההון האנושי בהיי-טק הישראלי. הרשות קוראת לחברות ועמותות להגיש הצעות לפרויקטים המשלבים אוכלוסיות עם פוטנציאל אך בייצוג חסר בתעשיית ההיי-טק: החברה הערבית בדרום ויוצאי אתיופיה.

הבקשות לתוכניות שהרשות, יחד עם משרד העבודה, מעוניינים לקבל, כפי שמפורט ב"קול קורא", הן תוכניות לשילוב החברה הבדואית בהיי-טק – בדגש על פיתוח תשתיות וכלים לאיתור ולמיון מועמדים, תוכניות הכשרה/התמחות מעשית עבור סטודנטים, סיוע בצמצום נשירה של סטודנטים, מענים ייעודיים לחברות, תוכניות חשיפה ליזמות ועוד; ותוכניות לשילוב יוצאי אתיופיה בהיי-טק – שילוב של מועסקים חסרי ניסיון מקצועי קודם, סטודנטים ובוגרי תארים ממגוון מקצועות, הרחבת אפשרויות התעסוקה, תוכניות לשדרוג תעסוקתי ולקידום. במסגרת זו ייבחנו גם תוכניות הטרוגניות, כאשר המימון יינתן עבור חלקי התוכנית הייעודים לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה.

הקריטריון הראשון להערכת הבקשות הוא רמת החדשנות ומידת הייחודיות של התוכנית. מלבד זאת, התוכניות ידורגו על פי יכולות החברה, מידת המענה לתחומים המועדפים, מידת הגידול היחסי של עובדים חדשים או קיימים בשכר גבוה, פוטנציאל הצמיחה ויכולת ההטמעה של התוכנית בישראל, כולל הצגת מודל עסקי בר קיימא להמשך, אפקטיביות וישימות התוכנית (תוכניות משותפות לאקדמיה, לתעשייה ולמגזר השלישי), מידת שילוב נשים בתוכנית המוצעת ועוד – כל זאת, כאמור, במסגרת "הקול הקורא" המפורט והקריטריונים המלאים המפורטים לכל מסלול.

במסלול קרן הון אנושי יינתנו שני סוגי מענקים:

לתקציב מבוקש של עד 1 מיליון שקלים (תוכניות בשלב התנעה/הנבטה) – השתתפות הרשות בשיעור של 50% עד 70% מהתקציב המאושר.

לתקציב מבוקש של 1 מיליון שקלים עד 15 מיליון שקלים (תוכניות בשלב צמיחה/התרחבות) – השתתפות רשות עד 50% מהתקציב המאושר ובמקרים חריגים עד 70% מהתקציב המאושר.

דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, ציין, כי "אחת המטרות של רשות החדשנות הינה שילוב ההון האנושי בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בהיי-טק גם בתקופה מאתגרת זו. המשבר בהיי-טק מהווה הזדמנות עבור החברות להשקיע בתקופה הקרובה בהכשרה של עובדים קיימים ובשילוב מועמדים פוטנציאלים מרקע מגוון לטובת הצפת ערך ויצירת יתרון תחרותי לחברות על ידי חשיבה מחוץ לקופסה וזוויות ראייה חדשות לפתרון בעיות".

ישראל אוזן, מנכ"ל משרד העבודה, אמר, כי "משרד העבודה חרת על דגלו להוביל הכשרות איכותיות, בדגש על שילוב אוכלוסיות מגוונות בתעסוקה בתוך שוק עבודה משתנה וטכנולוגי. עתידו של שוק העבודה תלוי במידה רבה ביכולות של אוכלוסיות שונות למצוא עצמן בתפקידים בעלי פריון ושכר גבוהים. משרד העבודה מציע מגוון אפשרויות להשתלבות בתעשיית ההיי-טק, בין אם באמצעות לימודי הנדסאות במכללות הטכנולוגיות המפוקחות על ידינו ובין אם בתוכניות ייעודיות מסוג זה שמגבירות את שיתוף הפעולה והידע בין משרדי הממשלה לטובת הציבור בישראל".

דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות.

הפוסט הממשלה תשקיע בהכשרות והסבות לחברה הבדואית וליוצאי אתיופיה הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button