ad1
טכנולוגיה

הלמ"ס: ירידה בולטת במספר המשרות הפנויות בהיי-טק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ג') נתונים מעניינים על התעסוקה בענף, שמראים שלמרות גלי הפיטורים הגדולים בהיי-טק בחודשים האחרונים, לא חל שינוי דרמטי במספר המשרות בו. כלומר: אם ניתן היה לצפות שגלי הפיטורים יביאו אתם ירידה תלולה במספר המשרות – זה לא קרה. לעומת זאת, וזהו נתון שמעיד על משבר, חלה ירידה בולטת במספר המשרות הפנויות, בעיקר בענף השירותים בהיי-טק.

בלשכה הישוו את נתוני הרבעון השני של 2023 לאלה של הרבעון האחרון של 2022. הם עשו זאת בשני הענפים של ההיי-טק – השירותים, שבו מועסקים יותר משני שלישים מהעובדים בענף, והתעשייה. הממצאים מעלים שבענף השירותים בהיי-טק חלה בתקופה המדוברת ירידה של כ-4% – מ-272,803 משרות בשלושת החודשים האחרונים של השנה שעברה ל-262,162 ברבעון השני של השנה הנוכחית. לעומת זאת, בענף התעשייה בהיי-טק חלה עלייה של קצת פחות מ-6% – מ-100,287 ל-106,008.

מספר המשרות הפנויות בשירותים – 50% מהנתון לפני שנה וחצי

נתונים שכאמור, מעידים על משבר הם מספרי המשרות הפנויות: בענף השירותים הנתון ירד ב-19% מ-14,487 ל-11,744 משרות, ובענף התעשייה – של 18% מ-3,639 ל-3,016 משרות. יש לציין שמספר המשרות הפנויות בענף השירותים בהיי-טק בתומו של הרבעון השני של 2023 קטן בחצי מהשיא שנרשם ברבעון הראשון של 2022, שעמד על 24,018. הירידה הגדולה ביותר במספר המשרות הפנויות נרשמה בחברות גדולות.

הלמ"ס כוללת בענף ההיי-טק בתעשייה ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות; ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי; וייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה. בענף ההיי-טק בשירותים היא כוללת תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים, ושירותי מידע; ומחקר מדעי ופיתוח.

בלשכה תולים את הירידות בענפי השירותים בהיי-טק בהעלאות הריבית בישראל ובחו"ל, ובאי הוודאות הכלכלית. כמו כן, הם מציינים כי בחברות ההיי-טק הקטנות חלה בתקופה המדוברת ירידה גדולה במספר המשרות הפנויות, בעוד שבחברות הגדולות חלה ירידה קטנה. באשר לענפי ההיי-טק בתעשייה – מספר המשרות בהם בסוף הרבעון השני הוא הגדול ביותר בשנים האחרונות.

התוצאה הבלתי נמנעת של המספר הגדול של המפוטרים אל מול הירידה במספר המשרות הפנויות היא יותר מועמדים על כל משרה.

הפוסט הלמ"ס: ירידה בולטת במספר המשרות הפנויות בהיי-טק הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button