ad1
טכנולוגיה

הייפר גלובל: תוצאות עסקיות חזקות בחציון הראשון של השנה

הייפר גלובל, שהתפצלה מאמת מחשוב, פרסמה תוצאות עסקיות למחצית הראשונה של השנה והן בהחלט חזקות. ההכנסות של החברה ממכירות ושירותים בחציון זה הסתכמו בכ-132.7 מיליון דולר, לעומת כ-100.1 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד. הגידול של כ-32.6% נובע מתוספת לקוחות חדשים, מהתרחבות למוצרים חדשים בקרב לקוחות קיימים במגזרי פעילות חו"ל וישראל, וכן מגידול אורגני.

הרווח התפעולי גדל ב-29.67%, ל-11.8 מיליון ד', והרווח הגולמי גדל בחציון, בעקבות הגידול במחזור, והסתכם בכ-21 מיליון דולר, לעומת כ-15.2 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי גדל ב-48.48%, ל-9.2 מיליון. הרווח הנקי גדל בחציון ב-75.5%, והסתכם בכ-7.5 מיליון דולר, בהשוואה לכ-4.3 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.

שחף שרגר, מנכ"ל הייפר גלובל: "אנו ממשיכים את המגמה החיובית שנרשמה ברבעון הראשון, ומסכמים מחצית חזקה, תוך הצגת צמיחה משמעותית בכל הפרמטרים התפעוליים. צמיחה זו היא פועל יוצא של אסטרטגיית החברה למנף את הידע הטכנולוגי הרב שנצבר בישראל לתוך פעילויות נרכשות בחו"ל. במבט קדימה, נמשיך להתמקד בהשבחת הפעילויות הקיימות ובחינת רכישות סינרגטיות נוספות.

הרכישה האחרונה של חברת אדוונטק (Advantech Computer Systems) בארה"ב, עליה דיווחנו ברבעון השני, היא המשך ישיר לאסטרטגיית החברה בהרחבת הפריסה הגלובלית שלה, וזאת על מנת לאפשר ללקוחותינו הישראליים הפעילים בתחום המכשור הרפואי לצמוח בשוק האמריקני ולהתקרב אל שווקי המטרה בהם הם פועלים בזירה הגלובלית. אדוונטק מאפשרת לנו לחזק את יכולות הפיתוח, הייצור והתמיכה בחברות מכשור רפואי ישראליות, בעולם בו נדרשים ידע, ניסיון והתמחות בייצור תחת תקינה רפואית מחמירה".

שחף שרגר, מנכ"ל הייפר גלובל.

הפוסט הייפר גלובל: תוצאות עסקיות חזקות בחציון הראשון של השנה הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button