ad1
טכנולוגיה

"האתגר של הרשויות המקומיות: איחוד בסיסי הנתונים אודות התושבים"

"האצת הדיגיטציה ברשויות המקומיות בתקופת הקורונה הציפה את העובדה שברשויות מקומיות אין ישות אחת אחידה שמספקת נתונים מלאים על התושב. לכן, האתגר של הרשויות הוא הקמת בסיס נתונים אחד שירכז את כל הנתונים אודות התושבים, לצד מערכת קשרי תושב שתתבסס עליו", כך אמר אילן אלתר, מנכ"ל אלתרנט, שמלווה רשויות מקומיות ומייעצת להן. אלתר דיבר בכנס ערים חכמות של אנשים ומחשבים, שנערך השבוע.

"בהרבה רשויות, מזהה התושב שונה בכל אחת ממערכות המידע הרשותיות", ציין אלתר, "וכולל פרטים רבים: תעודת זהות – לעתים עם שמונה ספרות ולעתים עם תשע, מספר דרכון, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון סלולרי, מספר משלם, מספר נכס ועוד. כתוצאה מכך, לרוב ראשי הערים והעיריות אין מידע על דברים בסיסיים שקשורים בתושבים. מעבר לריבוי הנתונים, הסיבה לזה היא שברשויות המקומיות יש מאגרי מידע שונים, שלא מתקשרים ביניהם והם לא מחוברים למערכת ה-CRM. מערכות אלה משרתות את התושבים והעסקים שיש להם ממשקים שונים עם הרשות".

לדבריו, על כל רשות מקומית להקים בסיס נתוני לקוחות מרכזי, שאליו יתחברו כלל מערכות המידע הרשותיות, דוגמת הגבייה, הווטרינריה, הרווחה והאכיפה, כאשר מערכת ה-CRM האחודה תיתן שירות לכלל האגפים והמנהלים ברשות, וכלל המחלקות יעבדו עליה. "הרעיון מיושם כבר כיום במספר רשויות, שיצאו למכרזים בנושא, כגון עיריות רעננה, ראשון לציון ואשדוד". עיריית רעננה היא הראשונה שסיימה מכרז גדול בנושא זה ופרסמה את זכייתה של אלעד מערכות בו.

אלתר אמר כי "מדובר בחלק ממודל עבודה שבנוי על מודל שמונה השכבות ומיושם בעשרות רשויות מקומיות ברחבי המדינה".

אילן אלתר, מנכ"ל אלתרנט. צילום: ניב קנטור

הפוסט "האתגר של הרשויות המקומיות: איחוד בסיסי הנתונים אודות התושבים" הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button