ad1
טכנולוגיה

בשל התנהלות פוגענית: אייס תקשורת חכמה לא תוכל לגייס מנויים חדשים

שר התקשורת בצעד חריג נגד אייס תקשורת חכמה: השר יועז הנדל אימץ את המלצת גורמי המקצוע במשרד והחליט להגביל את פעילותה של החברה, שמוכרת שירותי ספק אינטרנט וחבילות ספק פלוס תשתית, לתקופה של ארבעה חודשים, ובסיומה תישקל גם שלילת היתר לספק שירותי אינטרנט לצמיתות, בעקבות התנהלותה הפוגענית.

במסגרת ההגבלה, ייאסר על החברה לגייס מנויים חודשים לתקופה של ארבעה חודשים, שתחל בעוד 21 יום. במהלך תקופת זו, על החברה יהיה לשפר את איכות השירות שהיא מספקת למנוייה ולצמצם באופן דרמטי את הפגיעה בהם. בסוף תקופת הבחינה, יחליט משרד התקשורת, בהתאם לביצועיה של החברה, האם להסיר את המגבלה, להאריך את תוקפה, או לנקוט צעדים נוספים, כמו ביטול ההיתר של החברה לאספקת שירותי אינטרנט.

ההחלטה התקבלה לאחר שבחודשים האחרונים מתנהל במשרד התקשורת הליך פיקוח בעקבות מספר חריג של תלונות צרכנים על התנהלותה של החברה כלפי לקוחותיה. עיקר התלונות התקבלו בגין המשך חיובים לאחר בקשת הלקוח להתנתק מהשירות, עיכוב בזיכוי לקוחות, חיובים מופרזים, הטעיית צרכנים, חוסר מענה במוקדי שירות לקוחות והתמיכה הטכנית ועוד. בחודש נובמבר האחרון יצא המשרד בשימוע בעקבות התלונות, שמהן עלה כי אייס תקשורת חכמה הפרה לכאורה את תנאי היתר הפעילות שלה, פגעה בטובת הציבור ואינה פועלת בהגינות כלפי מנוייה. לאחר שהתקבלו התייחסותיה של החברה לשימוע, וכן נידונה עתירתה בבג"ץ, נלקחה ההחלטה.

כמות התלונות על חברת אייס תקשורת חכמה שהתקבלו בתחום פניות הציבור במשרד הינה כמות חריגה וגבוהה מאוד ביחס לגודל החברה. בשנת 2019 התקבלו במשרד 103 תלונות, בשנת 2020 התקבלו 461 תלונות ובשנת 2021 עד ליום 9 ביוני התקבלו 246 תלונות. משרד התקשורת העיר לחברה מספר רב של פעמים על השירות שהיא מספקת ללקוחותיה, ואף קיים שימוע לחברה במטרה לצמצם את כמות התלונות והפגיעה בצרכנים, אך נתקל בחוסר שיתוף פעולה מצד החברה.

חקירה – גם ברשות להגנת הצרכן

במקביל לשימוע של משרד התקשורת, גם הרשות להגנת הצרכן ערכה חקירה על התנהלותה של החברה והודיעה על כוונתה להטיל על החברה קנס של 3.2 מיליון שקלים בשל התנהלותה.

שר התקשורת ציין כי "אחרי שהחברה קיבלה אינספור פניות בקדנציה הקודמת, ללא שינוי, זו אחת ההחלטות הראשונות שלי. המסר ברור. המשרד בראשותי לא יאפשר פגיעה מתמשכת בצרכנים. אני בעד הפחתת הרגולציה, אבל נשתמש במקלות שלה בכל פעם שנזהה שנחצים קווים אדומים״.

לירן אבישר בן-חורין, מנכ"לית משרד התקשורת: "משרד התקשורת רואה חשיבות רבה בהתנהלות הוגנת ומתן שירות איכותי לצרכנים. מדובר בצעד דרסטי שצריך לאותת לכלל ספקיות השירות בשוק. לא נאפשר פגיעה בציבור הצרכנים ובאוכלוסיות חלשות בפרט, ונפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי לעצור התנהלות אנטי צרכנית".

לא התקבלה תגובת החברה.

מגביל את פעילותה של אייס תקשורת חכמה. שר התקשורת, יועז הנדל. צילום: יח"צ

הפוסט בשל התנהלות פוגענית: אייס תקשורת חכמה לא תוכל לגייס מנויים חדשים הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button