ad1
טכנולוגיה

בנק ישראל השלים את תהליכי הפיקוח על פרוטקול EMV לניהול התשלומים באשראי

בנק ישראל השלים את תהליכי האסדרה של הפיקוח על פרוטוקול אשראית אי אם וי, המנהל את כל מערכי התשלומים בעולם כרטיסי החיוב והארנקים הדיגיטליים. הפרוטוקול הוא הגרסה הישראלית לתקן הבינלאומי EMV, שהוא תקן המאבטח עסקאות בכרטיסי אשראי, המאפשר, למעשה, לבעלי כרטיסי חיוב להשתמש בכרטיס באופן גלובלי בכל מקום. הגירסה הישראלית של הפרוטוקול פותחה בעבר על ידי שירותי בנק אוטומטים (שבא), אולם בעקבות דרישת רשות התחרות, שטענה כי הפרוטוקול אינו שוויוני ואינו נגיש לכל השחקנים, החליט בנק ישראל לבטל את הבלעדיות של הפרוטוקול ולהפקיד אותו בידי העמותה לניהול הפרוטוקולים, שהוקמה על ידי המדינה בשנת 2020.

על העמותה הוטל לשכלל את הפרוטקול ולהתאים אותו לטכנולוגיות שכבר קיימות בעולם, המאפשרות היום שימוש הולך וגובר של ביצוע תשלומים באמצעות הטלפונים הניידים, בין היתר בעזרת טכנולוגיית NFC, שהגורמים הרוגלטוריים בעולם חייבו את יצרני הטלפונים להטמיע אותה בתוך מכשיריהם. העמותה אכן פיתחה את הגרסה העדכנית של EMV והיא קיבלה את השם אשראית אי אם וי.

אולם כתוצאה מהפקדת הפרוטוקול בידי עמותה נוצר ואקום חוקי, מאחר ושבא נותר הגןף היחיד שנותר בפיקוח, ואילו העמותה, שנרשמה כחוק ברשם העמותות, לא הייתה תחת רגולציה.

בעקבות תהליך מסודר שהוביל בנק ישראל, הושלמו כל התהליכים הנדרשים, וכעת כל מערכות התשלומים בישראל, כולל אלו המבוצעות תחת המטרייה של ארנקים דיגיטליים, יהיו תחת פיקוח.

הפרוטוקול כולל אוסף של נתונים, המגדירים את אופן בקשת הנתונים מחברות הסליקה דרך ההעברה והביצוע של הוראות התשלום בין כמה גורמים. הפיקוח של בנק ישראל מתמקד בהקפדה על גישה שוויונית כך שכל שחקן בשוק שיכול להיות חבר בעמותה יוכל להשפיע על הפרוטוקול ולהציע הצעות לשיפורים, לטובת הלקוחות של כרטיסי החיוב, וגם כדי לעודד את התחרות.

"שוק התשלומים בישראל בכלל ושוק כרטיסי החיוב בפרט מצמצם את הפערים בין ישראל לעולם", אומר עודד סלומי, מנהל מחלקת תשלומים וסליקה בבנק ישראל. "ההכרזה על פרוטוקול אי אם וי תאפשר להמשיך ולקדם את שוק כרטיסי החיוב ולוודא את המשך פעילותו התקינה של השוק, תוך פתיחתו לשחקנים נוספים".

בנק ישראל

הפוסט בנק ישראל השלים את תהליכי הפיקוח על פרוטקול EMV לניהול התשלומים באשראי הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button