ad1
טכנולוגיה

בוטל המיזוג של בזק בינלאומי לתוך יס

בזק הודיעה היום לבורסה לניירות ערך, כי התוכנית ש"במסגרתה הייתה אמורה הפעילות הפרטית של בזק בינלאומי להתמזג עם ולתוך יס (yes), ופעילות ה-ICT של בזק בינלאומי להתפצל לחברה חדשה בבעלותה המלאה של החברה" – בוטלה.

בהודעה נכתב, כי "ביום 16.3.2022 החליט דירקטוריון החברה, בהמשך להחלטות שהתקבלו באותו יום בדירקטוריוני החברות הבנות, לאשר את ביטול תוכנית המיזוג/פיצול, ולאשר מתווה חלופי שתוכנית לביצועו תוצג תוך 60 יום לדירקטוריוני החברות הבנות, לפיו תצומצם פעילות ה-ISP של בזק בינלאומי במגזר הפרטי בעקבות ביטול ההפרדה בין שירות תשתית רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט (ISP), ותוקם פעילות ISP ב-יס לצורך מכירת חבילות "טריפל" ללקוחות, תוך שאיפה להשיג, ככל הניתן, את התכליות האסטרטגיות, העסקיות והכלכליות שעמדו בבסיס ההחלטה על קידום השינוי המבני. לפי מתווה חלופי זה, תושגנה התכליות העסקיות שהיו בבסיס תוכנית הפיצול/מיזוג, שכן יס צפויה להפוך לזרוע מכירת "טריפל", המשלב סיבים וטלוויזיה, ובסוף המהלך בזק בינלאומי תהפוך לחברת ICT ממוקדת צמיחה. כמו כן, במתווה חלופי זה טמון פוטנציאל לצמצום משמעותי בהוצאות ובהשקעות בזק בינלאומי בתחום ה-ISP במקביל לצמצום מואץ בפעילות זו. אין ביכולת החברה והחברות הבנות להעריך, בשלב זה, האם יתקיימו כל התנאים הנדרשים לביצוע המתווה החלופי, ובאיזה מועד יתקיימו, ככל שיתקיימו, ובהתאמה אין ודאות כי המתווה החילופי יתממש באופן המתואר לעיל או בכלל".

בכך השיג הוועד של אלפא (פלאפון ובזק בינלאומי) את מה שנאבק עליו במשך חדשים ארוכים. יחיאל שמן, יו"ר ועד אלפא מסר במכתב לעובדים בעקבות ההודעה לבורסה, כי "המשמעות היא שחברת בזק בינלאומי נשארת חברה עצמאית עם השארת כל הנכסים והרישיונות בחברה… נעדכן שבימים אלו אנו מנהלים מו״מ על תנאי העבודה לשנים הבאות לעובדי פלאפון ובזק בינלאומי, בתקווה שבקרוב, במיוחד לאור הדיווח הבורסאי האחרון, נוכל גם לבשר לכם על הסכם קיבוצי חדש… הקמנו את ועד עובדי אלפא כנציגות מאוחדת ועוצמתית ובכוחנו לשמור ולהגן על העובדים מול כל שינוי או תכנית של ההנהלה גם בעתיד! שוק התקשורת רותח, ובעת הקרובה אנחנו עוד נהיה עדים לשינויים תכופים ומהפכות, ביחוד בחברות קבוצת בזק. לפיכך, לא משנה איזו תכנית חדשה תונח על שולחן הדירקטוריון, ועד עובדי אלפא יהיה כאן תמיד ויעמוד איתן להבטיח את האינטרס של עובדי פלאפון ובזק בינלאומי בכל שינוי".

לא תמזג את בזק בינלאומי לתוך יס. בזק

הפוסט בוטל המיזוג של בזק בינלאומי לתוך יס הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button