ad1
טכנולוגיה

אינטל: קיטון בהכנסות וברווח הנקי – התחרות מול AMD ואנבידיה גוברת

אינטל פרסמה את התוצאות לרבעון השני של השנה הקלנדרית ולמחצית הראשונה של השנה עם תוצאות שעקפו את תחזית האנליסטים, אבל גם ההכנסות וגם הרווח הנקי והתפעולי פחתו בשתי התקופות.

הרבעון המדווח שיקף את המאמצים של אינטל להגדיל את מכירת השבבים, שכן בתקופה האחרונה  המכירות של השבבים של אינטל פחתו ואלה של AMD ואנבידיה גדלו, כששתי החברות הפכו למתחרות קשות של אינטל. אגב, שווי השוק של אנבידה יותר מכפול מזה של אינטל: 489 מיליארד דולר לעומת 230 של אינטל.

הביצועים של אינטל עקפו, כאמור, את תחזית האנליסטים. ההוצאות הכלליות גדלו  ב-12.05% ל-30.7 מיליארד דולר, עלייה של 3.23 מיליארד. ההכנסות קטנו, אמנם במעט, ב-252 מיליון דולר ל-39.3 מיליארד, ירידה של 0.63%. במהלך ששת החודשים המדווחים פחת הרווח התפעולי ב 27.44% ל-9.24 מיליארד דולר, והרווח הנקי ירד ב-21.77% ל-8.42 מיליארד.

במהלך הרבעון השני גדלו ההוצאות הכלליות ב-0.38% ל-14.09 מיליארד, עלייה של 54 מיליון דולר. ההכנסות קטנו ב-97 מיליון ל-19.63 מיליארד דולר, ירידה של 0.49%. באותה תקופה קטנו ההוצאות הגולמיות ב-8.63% ל-8.43 מיליארד דולר, הרווח הגולמי גדל ב-6.65%, עלייה של 6.65%, ורווח גולמי שולי של 57.08% לעומת 53.26% ברבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות התפעוליות הרבעוניות גדלו ב-17.67% ל-5.66 מיליארד דולר, והרווח התפעולי פחת ב-2.65% ל-5.55 מיליארד דולר. בשלושת חודשי הרבעון המדווח, פחתו הוצאות המימון ל-199 מיליון דולר, ירידה של 16.39%, וחבות המס פחתה – 17.59% ל-684 מיליון דולר. הירידות בשני הסעיפים אחרונים לא היה בהם די כדי ליצור גידול ברווח הנקי, והוא ירד ב-0.86% ל-5.06 מיליארד דולר.

ההערכות לגבי הרבעון השלישי והשנה כולה עומדות על הכנסות רבעוניות של כ-18.3 מיליארד דולר ורווח נקי למניה של 1.08 דולר, והכנסות שנתיות של 73.6 מיליארד דולר ורווח נקי למניה של כ-4.51 דולר.

פט גלסינגר, שנכנס לתפקיד מנכ"ל החברה בחודש פברואר האחרון, ציין עם פרסום התוצאות, כי "אנו חווים עידן מעניין מאין כמוהו בתעשיית המוליכים למחצה. תהליך הדיגיטליזציה של כל דבר ממשיך לגדול, מה שיוצר הזדמנויות עסקיות רבות לנו וללקוחות החברה, ואנו מצויים בעמדה מצוינת לנצל את ההתפתחויות בשוק, כי יש לנו יוזמה וחדשנות. הביצועים ברבעון הוכיחו שהתנופה גוברת, הביצועים משתפרים והשוק ממשיך לבחור במוצרים המובילים שלנו".

הפוסט אינטל: קיטון בהכנסות וברווח הנקי – התחרות מול AMD ואנבידיה גוברת הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button