ad1
טכנולוגיה

איך מוסברת הירידה החדה בהשקעות של המוסדיים בהיי-טק?

דו"ח שפרסמו באחרונה חברת המחקר IVC ופירמת עורכי הדין ארנון שגב ושות' מעלה נתון מטריד, שלפיו, על אף המאמצים לרתום את הגופים המוסדיים להשקעות בהיי-טק, ההשקעות שלהם בענף צנחו ב-2022 ב-54.2% ל-512 מיליון דולר לעומת 1.1 מיליארד ב-2021.

כדי להבין את הסיבות לכך ראיינתי את גיא הולצמן, מנכ"ל IVC, שבקיא היטב במה שקורה בהיי-טק בארץ ובחו"ל.

איך אתה מסביר את הירידה החדה בהשקעות של המוסדיים בהיי-טק הישראלי בשנה אחת בלבד?
"בירידה בהשקעות של המוסדיים בהיי-טק הישראלי אין הפתעות ואין דברים בלתי מובנים. לנוכח השינויים המתחוללים בעולם הפיננסי, ירידה בהשקעות בעלות סיכון רב היא דבר שהיה צפוי. לנוכח עליות שערי הריבית, ההשקעות בפעילות יצרנית, בפעילות עסקית קונבנציונלית, פחות מושכת. בנוסף, בתקופה של חוסר ודאות כלכלית, טרום מיתון, המשקיעים יותר זהירים. אנחנו גם רואים שמספר העסקאות פחת מאוד, וניכר שהמשקיעים והקרנות עדיין מהססים בביצוע השקעות, וכן בביצוע עסקאות מיזוג ורכישה".

הסקירה הנוכחית מתייחסת למשקיעים מוסדיים. האם יש לכם נתונים על משקיעים משמעותיים אחרים, כגון אנג'לים ועסקאות מיזוג ורכישה? האם גם שם יש ירידות?
"כפי שאמרת, הסקירה הנוכחית מתייחסת רק למשקיעים מוסדיים, ולפיכך לא פרסמנו נתונים כספיים על השקעות ממקורות אחרים. עם זאת, יש ירידה משמעותית גם בהשקעות של משקיעים אחרים, ובכלל זה אנג'לים ומיזוגים ורכישות".

עקבתי אחרי ההשקעות בהיי-טק בארצות הברית וראיתי שהירידה בהן התחילה כבר בשני הרבעונים האחרונים של 2020. למה אצלנו היא התחילה רק ב-2022?
"על פי הנתונים שלנו, הירידה בהשקעות בהיי-טק האמריקני התחילה ברבעון האחרון של 2021 או הראשון של 2022. הירידה בהשקעות בהיי-טק הישראלי התחילה במחצית השנייה של 2022. לפיכך, יש קשר בין הירידות בשתי המדינות – הירידה בארצות הברית משפיעה על ישראל. איך יכול להיות אחרת? הרי רוב רובן של ההשקעות בהיי-טק הישראלי מגיעות מחו"ל, ובעיקר מארצות הברית. אם המשקיעים המוסדיים האמריקניים מפסיקים להשקיע בהיי-טק האמריקני בגלל ההתפתחויות הפיננסיות בארצות הברית, שמקורן בסיבות מקרו-כלכליות – מדוע שהם ימשיכו להשקיע בישראל?".

מה להערכתך יקרה בעתיד בנוגע להשקעות של המוסדיים בהיי-טק הישראלי?
"חז"ל אמרו שמאז נפילת בית המקדש, הנבואה ניתנה לטיפשים. זה נכון שבעתיים בתקופה לא יציבה כמו עכשיו. עם זאת, מאחר והירידה בהשקעות בתקופה הזו מושפעת מאוד מחוסר היציבות הכלכלית בעולם ומהחשש למיתון, אני מניח שלהתאוששות כלכלית גלובלית תהיה השפעה חיובית על ההשקעות, בכלל זה על ההיי-טק הישראלי. המשקיעים לא רק ממתינים לראות כיצד תתפתח הכלכלה העולמית, אלא גם אם יהיה שינוי בשוויין של החברות לנתון שמשקף טוב יותר את המצב הנוכחי".

האם המהפכה המשפטית משפיעה ו/או עלולה להשפיע על גיוסי ההיי-טק?
"לרפורמה המשפטית לכשעצמה – כלומר, לשינויים במבנה המשפטי לכשעצמם – כנראה שלא תהיה השפעה, אבל מה שמסביב ישפיע. הרפורמה המשפטית גורמת לחוסר יציבות כללית בישראל – פוליטית וכפועל יצוא גם כלכלית, וכל חוסר יציבות משפיעה לרעה על הכלכלה ועל המשקיעים. זה מה שצפוי גם בהשקעות בישראל, ולא רק בהיי-טק".

גיא הולצמן, מנכ"ל IVC.

הפוסט איך מוסברת הירידה החדה בהשקעות של המוסדיים בהיי-טק? הופיע ראשון באנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות

מאמרים דומים

Back to top button