ad1
חדשות

לראשונה: המאבק בשינויי האקלים נכנס למדיניות המוניטרית של הבנק האירופאי

חידוש מרענן במדיניות המוניטרית של בנקים מרכזיים ברחבי העולם מגיע השבוע מהבנק המרכזי של האיחוד האירופי. הבנק מסר ביום חמישי כי מעתה יבצע רכישות אג"ח קונצרניות במסגרת תמריציו לשוק, תוך התחשבות בהשלכות הצפויות על השינויים האקלימיים בעת ביצוע הרכישה. רכישות האג"ח, הן סוג של הדפסות כספים של הבנק המרכזי. במסגרת התהליך הבנק רוכש אג"ח של חברה ובתמורה מדפיס כסף שמוזרם לחברה ולשוק. הכסף אמור להמריץ את האשראי והצמיחה הכלכלית.

כעת הודיע הבנק המרכזי האירופי כי יתן עדיפות לרכישת אג"ח מחברות שהוכיחו כי השקיעו באופן רציני משאבים על מנת לצמצם את כמות פליטות הפחמן הדו-חמצני שלהן. זו לא הפעם הראשונה שהבנק המרכזי של אירופה נוקט בצעד של שינוי הכללים ובהצלחה. הוא עשה זאת בעבר בעת משבר הקורונה ומשברים כלכליים בעבר.

נשיאת הבנק, כריסטין לגארד, ידועה כתומכת נלהבת בצורך לפעול למען איזון האקלים בכדור הארץ. בעוד שהבנק טען כי לממשלות ולפרלמנטים יש "אחריות ראשונית" לפעול על פי שינויי האקלים, היא הכירה בצורך לעשות יותר במסגרת המנדט שלה, בשל ההשלכות הכספיות העצומות שעלולות להיות לכלכלה כתוצאה מאירועי מזג אוויר קיצוניים.

בנוסף להחלטה על רכישת אג"חים ירוקים התקבלו עוד החלטות בנושא שכללו את הסעיפים הבאים:

  • פיתוח מודלים וניתוחים חדשים למעקב אחר ההשלכות של שינויי אקלים ומדיניות נלווית
  • פיתוח מדדים חדשים, המכסים מכשירים פיננסיים ירוקים וטביעת רגל פחמנית של מוסדות פיננסיים, וכן מדדים שישקפו את גודל חשיפת החברות לסיכונים הקשורים לאקלים.
  • מבחני מאמץ אקלים בשנת 2022 במאזן של מערכת היורו, הכוללת את הבנק המרכזי עצמו ואת הבנקים המרכזיים הלאומיים של אזור האירו המונה 19 חברים.

תכנית זו כמו האחרות זוכה לביקורת על כך שהיא מיותרת בעולם שבו מקור הזיהום הגדול ביותר הוא לא אירופה ולא ארה"ב אלא העולם המתפתח וסין בפרט. הבעיה היא שבמערב מסרבים לגעת בסין או להחרים אותה מחשש לאבד את השוק הקריטי הזה עבורם.

עוד החלטה מעניינת וחסרת תקדים של הבנק המרכזי האירופי השבוע נוגעת לשינוי יעד האינפלציה באזור האירו. אם עד עכשיו היעד היה מתחת ל2%, כעת לאחר השינוי הבנק יקבל בהבנה גם אינפלציה של יותר מ-2%. היעד החדש יאפשר לבנק יותר גמישות בהתמודדות עם האינפלציה הגואה. כך, אם היום פריצת היעד היתה עשויה לגרום לקברניטי הבנק לנקוט בפעולות שהיו מאטות את הכלכלה כמו העלאת הריבית, אחרי השינוי הבנק יוכל להמשיך במדיניות הריבית הנמוכה שלו ובכך להמשיך בהזרמת האשראי הזול לשווקים

הפוסט לראשונה: המאבק בשינויי האקלים נכנס למדיניות המוניטרית של הבנק האירופאי הופיע ראשון בהכלכלה האמיתית

מאמרים דומים

Back to top button