ad1
חדשות

החמרה בסגר השלישי: המפוטרים הם כבר מעל חצי מהמובטלים

לראשונה מספר המפוטרים היומי זינק והגיע ל־1,700 – יותר ממחצית מהמובטלים החדשים, מול פחות מ־15% בסגרים קודמים

מצב שוק העבודה כל כך חמור שעולה השאלה האם יכול להיות גרוע יותר. התשובה היא שכן. מאז יום ראשון שעבר החל שיעור המפוטרים מכלל המובטלים לנסוק מעל והגיע שלשום ל־52% – לעומת 48% שהוצאו לחל"ת. זאת לעומת ממוצע של 22% מפוטרים בסגר השלישי כולו.

אפשר היה לחשוב שהעלייה באחוז המפוטרים נובעת מהירידה בכמות המובטלים החדשים ככל שהסגר מתקדם. אלא שלא רק אחוז המפוטרים אלא גם מספרם עלה דרמטית. אם בחצי הראשון של השבוע שעבר היו כאלף מפוטרים ליום, הוא טיפס בהמשך השבוע ל־1,200 ליום ושלשום ל־1,700. כלומר מספר המפוטרים היומי כמעט הכפיל את עצמו תוך שבוע.

מנהל מחלקת המחקר והמדיניות בשירות התעסוקה גל זהר מסביר ש"זו מגמה מטרידה מאוד כי היא מעידה על הגדלת מספר דורשי העבודה שייקלעו לאבטלה ממושכת ויתקשו לשוב למעגל העבודה. מדובר בינתיים ב־37 אלף איש מתוך 169 אלף מובטלים חדשים בסגר הזה. לדברי זהר, "מסגרת החל"ת משמרת קשר כלשהו למעסיק לשוק העבודה. פיטורים מרחיקים יותר את דורש העבודה משוק העבודה וכתוצאה פוגעים בסיכויי חזרתו המהירה לשוק".

לכן זהר מדגיש ש"עיקר דאגתנו אינה כלפי הנרשמים זמנית, אלא כלפי אלה שעלולים להיקלע לאבטלה ממושכת". בהקשר הזה חשוב לזכור את הנתון המדאיג שלפיו מספר המשרות הפנויות במשק עמד על 60 אלף בלבד, כלומר היכולת של מי שמאבד את המעסיק למצוא חדש מוגבלת מאוד. צילום: באדיבות שירות התעסוקה

לכאורה אחוזי מפוטרים גבוהים הם המצב הנורמלי וחל"ת הוא החריג. אלא שלאורך כל המשבר, חזרה לאחוזי מפוטרים גבוהים לא התרחשה בתוך סגרים. בחודשי סגר שיעורי המפוטרים לרוב נמוכים מ־15%. השיא באחוז המפוטרים מתחילת המשבר היה באוגוסט כשהמשק כולו חזר לפעולה – 42%. כלומר נסיקה של מספר המפוטרים במהלך סגר היא נתון חריג ובעייתי

בסך הכל רשומים בשירות התעסוקה כ־375 אלף מובטלים ללא מעסיק, שהם כ־40% מכלל המובטלים. הם הגרעין הקשה של בעיית האבטלה שאיתה תתמודד ישראל ביציאה מהשבר. אליהם יצטרפו כמובן עשרות אלפי אנשים שנמצאים בחל"ת ויגלו שנותרו ללא מעסיק. גם מנתוני הלשכה המרכזי לסטטיסטיקה אפשר להסיק שלכ־350 אלף מובטלים אין כרגע מעסיק.

צריך לציין שהשימוש בביטוי מספר המפוטרים נעשה לצורכי נוחות ומדובר בעצם במספר דורשי העבודה שנותרו ללא מעסיק. מתוך 37 אלף האנשים במצב הזה בסגר הנוכחי, 83% מפוטרים ו־17% מתפטרים. אפשר לתהות מיהם 6,400 האנשים שהתפטרו בתקופה כזו, בלי למצוא עבודה טובה יותר. תשובה חלקית ניתן ללמוד מכך ש־62% מהמתפטרים הם נשים כלומר סביר להניח שיש ביניהן כמות משמעותית של נשים בהריון.

מקור: כלכליסט

מאמרים דומים

Back to top button