ad1
משפט

750 ק"ג של בשר משחיטה שחורה שנועד לשיווק נתפס באזור

במהלך פעילות מרוכזת של מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר (פיצו"ח) בטרם חג הפסח, נחשפו מספר מוקדי שחיטה שחורה שונים. מוקד ראשון, בנצרת ובכפר מנדא בהם נמצאה כמות של 750 ק"ג בשר בקר לא ראוי למאכל, מוקד שני בישוב אעבלין, בו איתרו המפקחים אתר שהתבצעה בו שחיטה שחורה של צאן.
במסגרת כלל המבצעים נתפסו סך של 1,860 ק"ג בשר בקר וצאן שמקורם בשחיטה שחורה ואינו ראוי למאכל. כל המעורבים נעצרו ונפתחו נגדם הליכים משפטיים, הבשר הועבר להשמדה על פי צו רופא. מתחילת שנת 2021, פעלו מפקחי היחידה לאיתור וסיכול שיווק בשר משחיטה שחורה, ונתפסו כ-7,500 ק"ג בשר צאן ובקר. כל הבשר הושמד.
רואי קליגר, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה ולחקירות במשרד החקלאות: "המשרד רואה בחומרה כל מקרה של שחיטה שחורה ומכירה של בשר לא מפוקח המהווה סכנה ממשית לבריאות הציבור".

הפוסט 750 ק"ג של בשר משחיטה שחורה שנועד לשיווק נתפס באזור הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button