ad1
משפט

48 חודשי מאסר נגזרו על נאשם בשוד בנסיבות מחמירות

סארי ג'רוסי, שופט בית המשפט המחוזי בחיפה גזר בשבוע שעבר 48 חודשי מאסר לריצוי בפועל על נאשם בעבירה של שוד בנסיבות מחמירות, עבירת גניבה ועוד. כמו הופעל על הנאשם מאסר מותנה בן 6 חודשים אשר יופעל באופן מצטבר.
על-פי עובדות כתב האישום המתוקן, לפני כשנה, ירד א', מרכבת שעצרה בתחנת רכבת חוף הכרמל בחיפה. באותה עת, ירד מן הרכבת בתחנה זו גם הנאשם. במועד זה או בסמוך לפניו, גמלה בליבו של הנאשם ההחלטה לשדוד את המתלונן.
בהמשך להחלטה זו, פנה הנאשם אל המתלונן וביקש ממנו להשתמש בטלפון הסלולרי שלו לצורך ביצוע שיחה טלפונית. המתלונן הסכים, ומסר לנאשם את הפלאפון. בשלב זה ביקש הנאשם מן המתלונן שיתקדם עמו ברחוב בתואנת שווא לפיה בכוונת הנאשם לפגוש שם אדם שיסיעו מן המקום.
המתלונן שעה לבקשתו של הנאשם, והנאשם הוביל את המתלונן לאורך הרחוב עד סמוך לגשר כאשר הפלאפון בידו של הנאשם. המתלונן ביקש מן הנאשם שישיב לו את הפלאפון, והנאשם סירב.
משהתעורר חשדו של המתלונן, כי בכוונת הנאשם לשדוד אותו, אמר המתלונן לנאשם בכזב, כי הוא שוטר. לאחר שחלפו את הגשר, הוביל הנאשם את המתלונן מהרחוב לשטח אדמה בסמוך, והושיבו על סלע, ואיים עליו בפגיעה שלא כדין בגופו באומרו: "אתה שוטר, רק על זה אני צריך להרוג אותך". הנאשם נטל בידו אבן, הניפה מעלה, ודרש ממנו את כל מה שיש בכיסיו.
בהמשך לאמור, ובשל פחדו מהנאשם, הוציא המתלונן מכיסיו את ארנקו, בו היו, בין היתר, כרטיס אשראי, שיק, כרטיס לוטו, רישיון נהיגה וכסף מזומן בסכום של כ-485 שקלים, וכן חפיסת סיגריות מסוג "וינסטון" ומסרם לנאשם.
מיד לאחר מכן איים הנאשם שוב על המתלונן באומרו: "כדי שאני לא אפרק לך את הראש עם הסלע אתה תעשה מה שאני אומר לך". מיד בהמשך ערך הנאשם חיפוש בכיסיו של המתלונן, תוך שהוא ממשיך להחזיק את האבן בידו.
הנאשם שאל את המתלונן כמה עולה שעון היד שענד על ידו. המתלונן השיב שאינו יודע, ומסר לנאשם את השעון, לדרישתו. כמו-כן דרש הנאשם מן המתלונן שימסור לו את הקוד לשימוש בכרטיס האשראי שלו, שהיה בארנקו, והמתלונן עשה כן.
בהמשך לאמור, דרש הנאשם מן המתלונן ללכת חזרה לתחנת הרכבת, תוך שאיים עליו באומרו: "יש לך 3 שניות ואם אתה פותח את הפה או מסתובב אני מפוצץ לך את הראש", כאשר האבן מונפת מעלה, והמתלונן נמלט אל התחנה.
"הערכים החברתיים בהם פגע הנאשם בעבירות העיקריות מושא ענייננו הם רבים, ובהם כבוד-האדם, שלמות גופו, ביטחונו וחייו של נפגע העבירה, תחושת הביטחון האישי, הסדר החברתי ושלום הציבור, וכן הרכוש והקניין. יודגש, כי עבירות אלו אינן פוגעות "רק" בקורבן העבירה הספציפי, שקניינו ניטל ממנו בכוח הזרוע,  כי אם גם בציבור כולו, ובתחושת הביטחון שלו", כתב השופט בגזר הדין.

 

 

הפוסט 48 חודשי מאסר נגזרו על נאשם בשוד בנסיבות מחמירות הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button