ad1
משפט

28 שנות מאסר לנאשם ברצח אשתו על ידי הטחת אבן ריחיים בראשה

בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 28 שנות מאסר על אחמד הייב, בן 64, בגין רצח אשתו, באמצעות אבן ריחיים שמשקלה כ- 16 ק"ג.
הנאשם כך לפי הכרעת הדין, חבט בראשה של המנוחה לפחות פעמיים באמצעות האבן וגרם בכך למותה.
הנאשם, תושב האזור, הורשע בעבירת הרצח הבסיסית לפי סעיף 300(א) לחוק העונשין כאשר היסוד הנפשי שליווה את מעשה הרצח הוא של כוונה, כך לפי הכרעת הרכב השופטים. מעובדות הכרעת הדין עולה כי האירוע התרחש בליל ה-20.8.20, "הנאשם נטל אבן ריחיים במשקל 16 ק"ג, אשר היתה מונחת בפינת החדר בו לנו הוא והמנוחה, הוא הטיח אותה לפחות פעמיים בראשה של המנוחה אשר שכבה, באותה עת, על יצועה, כאשר היא מנסה להירדם ועיניה עצומות", עוד נקבע כי "לרצח המנוחה על ידי הנאשם לא קדמה כל התגרות מצד המנוחה, זאת חרף ניסיונות הנאשם להכפיש את המנוחה ולהטיל עליה את האחריות לכך שלכאורה איבד את עשתונותיו ורצח אותה.
המנוחה, כפי שנקבע עובדתית בהכרעת הדין, היתה מנומנמת על יצועה, באופן שכלל לא יכולה היתה להגן על עצמה. הנאשם, לאחר שגמר בליבו אומר להמית את המנוחה, ניצל את מצבה של המנוחה כדי לגרום למותה, באופן אכזרי מבלי שהיתה למנוחה כל יכולת להתנגד או להתגונן מפניו ועל גופה גם לא נמצאו סימנים כי התגוננה מפני הפגיעות הקטלניות בראשה." "במעשיו אלה נטל הנאשם את חייה של המנוחה, אשר היתה רעייתו. במעשים המתוארים לעיל, לא רק נטל את חייה את המנוחה, אלא שהדבר נעשה באופן שהשחית את גופה וכבודה אף לאחר מותה."

• "עונש זה משקף את הסלידה מהעבירה"

הנאשם לא הכחיש את ביצוע המעשה אך טען לכל אורך ההליך המשפטי כי ביצע את המעשה בעקבות מילים קשות שהטיחה בו המנוחה לפני שפרשה לישון אשר עלו כדי קנטור, באופן שהעביר אותו על דעתו תוך שהוא משמיע השמצות פרועות כנגד המנוחה. גרסה זו של הנאשם נדחתה מכל וכל על ידי הרכב השופטים.
בנוסף, נקבע כי עברו הפלילי המשמעותי מעיד על אדם בעל מאפיינים עבריינים בולטים, רצידיביסט, אשר אינו חש כל מורא מן החוק ואשר העבירות בהן הורשע בשנים האחרונות מעידות על הסלמה באלימות ובפרט כלפי בנות זוגו ובתו. עוד עלה מדו"ח ועדת אלימות במשפחה שנערך במסגרת מאסר קודם כי הנאשם אינו מודע למסוכנותו ולחומרת מעשיו.
השופטים קבעו כי מתחם העונש ההולם את העבירה אותה ביצע הנאשם נע בין 25 שנות מאסר בפועל לבין מאסר עולם, הוא העונש המירבי הקבוע בצידה של העבירה.
ההרכב הדגיש בגזר דינו וקבע: "אין צורך להכביר מילים בדבר החשיבות הנודעת להרתעת הרבים בעבירות החמורות ביותר במדרג העבירות, כמו במקרה שלפנינו כאשר על בית המשפט מוטלת אחריות, בתפקידו כמכווין התנהגות, להעביר מסר ברור לציבור. נקודת המוצא כפי שניתן להיווכח מדברי ההסבר לתיקון 137 לחוק העונשין, היא כי עבירת הרצח הבסיסית ניצבת במרכז עבירות ההמתה, כאשר העונש המרבי בצידה הינו עונש מאסר עולם, עונש זה משקף את הסלידה מהעבירה ואת הענישה הראויה המירבית אשר יכול ותוטל על מי שהעז ליטול חייו של אדם."
סיכומו של דבר, גזרו השופטים על הנאשם 28 שנות מאסר בפועל, עונשי מאסר מותנים וחייב את הנאשם בפיצוי המקסימלי הקבוע בחוק בסך של 258,000 שקלים, למשפחת המנוחה.

הפוסט 28 שנות מאסר לנאשם ברצח אשתו על ידי הטחת אבן ריחיים בראשה הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button