ad1
משפט

פסגות תשלם 4.1 מיליון שקל בפשרה עם יורשים של עמיתי קופת גמל גדיש

כך עולה מבקשה לאישור הסכם פשרה בתביעה ייצוגית בין בית ההשקעות לבין ערן ועודד אסולין – שטענו כי פסגות שהיתה בעלת הפוליסה הפרה את חובת הנאמנות, ולא פנתה לחברת הביטוח לשלם את כספי הביטוח בעת מות העמית, ונמנעה מלשלוח הודעות ליורשים על קיום הפוליסה וזכאותם לקבל כספים

פסגות תשלם 4.1 מיליון שקל ליורשים של עמיתים בקופת הגמל גדיש, כך עולה מבקשה לאישור הסכם פשרה בין בית ההשקעות פסגות לבין ערן ועודד אסולין – יורשים של עמית בקופת הגמל גדיש – אותה רכשה פסגות מבנק הפועלים.

השניים ביקשו להכיר בתביעה כייצוגית, והיא נסובה סביב ביטוח חיים קבוצתי שהיה קיים לעמיתי קופת הגמל גדיש ונלווה לחיסכון בקופה. השניים טענו, באמצעות עורכי דינם עו"ד דרור שלו ואבי סטוקהולם-כהן, ממשרד שלו, סטוקהולם-כהן ושות', כי פסגות שהיתה למעשה בעלת הפוליסה, לא פנתה לחברת הביטוח לשלם את כספי הביטוח בעת מות העמית ונמנעה מלשלוח הודעות ליורשים על קיום הפוליסה וזכאותם לקבל כספים.  

התובעים טענו שפסגות הפרה את חובת הנאמנות והפרה חובה חוזית ותקנונית לפעול לטובת מימוש זכויות העמית. לכן, נגרמו ליורשי העמיתים נזק בשל אובדן תגמולי הביטוח שהיה באפשרותם לתבוע בטרם התיישנה התביעה נגד חברת הביטוח. פסגות מצידה טענה כי עד לשנת 2013 לא היה הסדר חוקי מפורט הנוגע לפעולות שעל חברה המנהלת קופות גמל לנקוט לשם איתור מוטבים ויורשים של עמית שנפטר.

רק במסגרת תיקוני הדין והרגולציה שנעשו במהלך שנת 2012 הוגדרו חובות ברורות, ספציפיות ובנות יישום לאיתור מוטבים ויורשים. במסגרת התובענה התקיים הליך גישור בפני השופטת בדימוס הילה גרסטל, בו הוסכם כי פסגות תשלם 4.1 מליון שקל לקבוצת יורשים הכלולה בתובענה הייצוגית, וכן סכום נוסף של 1.35 מיליון שקל לתובעים ובאי כוחם.מימין: עורכי הדין דרור שלו ואבי סטוקהולם כהן ממשרד שלו סטוקהולם-כהן ושות'מימין: עורכי הדין דרור שלו ואבי סטוקהולם כהן ממשרד שלו סטוקהולם-כהן ושות'צילום: יורם גוטמן

כמו כן במסגרת הסכם הפשרה הוסדר אופן ההודעה ליורשים של עמיתי קופות גמל על זכויותיהם. יוזכר כי רק לפני חצי שנה שילם פסגות סך של 44 מליון שקל בהליך פשרה, שהתנהל גם הוא מול המגשרת גרסטל, בשל כך שלא הודיע כנדרש לעמיתם על העלאת דמי ניהול.

מקור: כלכליסט

מאמרים דומים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button