ad1
משפט

ערעור על עונשו של קצין באגף התנועה שהורשע בביצוע עבירת גרימת חבלה חמורה

המחלקה לחקירות שוטרים הגישה לאחרונהלביהמ"ש המחוזי בנצרת ערעור על קולת עונשו של קצין יחידה באגף התנועה במשטרת ישראל שהורשע בביצוע עבירה של גרימת חבלה חמורה.
בימ"ש השלום בנצרת (כב' השופט דלית שרון גרין) גזר על הקצין עונש של שמונה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי ופיצוי ע"ס 3000 שקלים. במסגרת הערעור המדינה מבקשת להמיר את עונש המאסר בעבודות שירות למאסר מאחורי סורג ובריח.
בהודעת הערעור שהוגשה על ידי עו"ד ליאת יונניאן, נכתב כי גזר הדין המקל אינו עולה בקנה אחד עם עיקרון ההלימה, המחייב זיקה בין חומרת המעשים בנסיבותיהם וחומרתו של העונש.

• "אין מדובר בשוטר זוטר"

הנאשם הורשע בכך שבתאריך 22.4.17 לפנות בוקר, במסגרת בדיקת נשיפון, נעצר נהג והוכנס לניידת המשטרה, בשלב מסוים ביקש הקצין מהנהג להוציא מפיו מסטיק שלעס, והנהג השיב שבלע את המסטיק. בתגובה היכה הקצין את הנהג בעינו השמאלית. כתוצאה מכך נגרמה לנהג שבר בארובת העין השמאלית, הוא נזקק לניתוח ואושפז למשך שבוע.
בהודעת הערעור נכתב כי "בית המשפט קמא, אשר נחשף לכלל הראיות והעדויות בתיק, התייחס ובצדק, לתיק זה בחומרה. דע עקא, שבשלב גזירת הדין, בית המשפט נמנע מלפרוע את השטר שהוא עצמו קבע, ונמנע מליתן ענישה שהולמת את חומרת האירוע". עוד נכתב, "שגה בית המשפט עת לא נתן משקל מכריע לעובדה שהמשיב הינו קצין האמור לשמש דוגמא וכי אין מדובר בשוטר זוטר. המשיב היה הקצין הבכיר ביותר באירוע, נתון המייצר גם קושי מובנה ליתר השוטרים להעיד כנגדו ועל היכולת להגיע לחקר האמת. המשיב רמס ברגל גסה את הערכים ואת כל מערכת יחסי האמון מכוחה הוקנו לו סמכויותיו, וניצל לרעה את כוחו כדי להכות במתלונן, ללא כל צורך או תכלית, ושימש דוגמא לרעה לשוטרים שהיו עמו".
המחלקה לחקירות שוטרים מבקשת מביהמ"ש לעכב את ביצוע עונש המאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות שהוטל על הקצין עד להכרעה בערעור.

הפוסט ערעור על עונשו של קצין באגף התנועה שהורשע בביצוע עבירת גרימת חבלה חמורה הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button