ad1
משפט

ערעור על גזר דינו של נאשם שהורשע בביצוע עבירות מין קשות בבת 12

פרקליטות המדינה (משפט פלילי) הגישה לבית המשפט העליון ערעור על גזר הדין בעניינו של מוחמד אגבריה שהורשע בעבירות מין קשות ובמעשה סדום בילדה בת 12 במספר הזדמנויות.
הנאשם הורשע בכך שהתקשר מספר רב של פעמים אל הקטינה שפגש בחוף רחצה בצפון ולבסוף הצליח "להפיל אותה ברשתו" וביצע בה בהזדמנויות שונות מעשים מגונים ומעשה סדום, וזאת תוך ניצול של תמימותה, של חוסר הבנתה, של פערי הגיל והכוחות ביניהם, ושל יכולתה המוגבלת של הילדה להרים קול ולהתנגד. אם לא די בכך, הנאשם הוסיף חטא על פשע ומשנודע לו שמעשיו נחשפו בפני הורי הקטינה, פנה אל המשטרה והגיש תלונת שווא לפיה אלמוני שלח הודעות מהטלפון שלו. כמו כן, מחק את כל ההודעות וההתכתבויות מהטלפון שלו כדי להסתיר את מעורבותו במעשים ולהכשיל את ההליך השיפוטי.
בית המשפט המחוזי הרשיע את הנאשם בכל העבירות שיוחסו לו וגזר עליו 5 שנות מאסר, מאסר על תנאי ופיצוי כספי לקטינה.
הפרקליטות טענה בהודעת הערעור כי עונשו של הנאשם אינו הולם את חומרתם הרבה של מעשיו ורחוק מלשקף את טיבו של האירוע בהתאם לקביעותיו של בית המשפט עצמו בגזר הדין.
בהודעת הערעור נכתב כי מדובר בעבירות חמורות ביותר, וכי נסיבות האירוע, ריבוי המעשים העבריינים וגיוונם, והנזק הרב שנגרם למתלוננת מצדיקים כולם הטלת עונש גבוה באופן משמעותי מזה שהטיל בית המשפט: "העונש שהושת על הנאשם אינו הולם כלל ועיקר את המעשים המיניים הקשים כשלעצמם – מעשים שנעשו תוך ניצול פגיעותה, תמימותה, וביטול רצונה של המתלוננת; מעשים אשר הותירו את הילדה בת ה-12 פגיעה עוד יותר משהייתה קודם לכן".
עוד נכתב בהודעת הערעור כי "עבירות מין המבוצעות בילדה בת 12, כדוגמת אלה שביצע הנאשם, צריכות להוביל להטלת עונשים מחמירים וכבדים, אשר ישקפו לציבור את התועבה שבמעשים ואת המחיר הכבד שיישא כל מי ששותף בהם".
הערעור הוגש לבית המשפט העליון על ידי פרקליטות המדינה (משפט פלילי) ונוהל בבית המשפט המחוזי בנצרת על ידי פרקליטות מחוז צפון.

 

הפוסט ערעור על גזר דינו של נאשם שהורשע בביצוע עבירות מין קשות בבת 12 הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button