ad1
משפט

עפולה: שוב פשיטה על מועדון הימורים

משטרת ישראל פועלת כנגד תופעת ההימורים בכל הכלים העומדים לרשותה. לדברי המשטרה לתופעת ההימורים הבלתי חוקיים השפעות שליליות רבות: כניסה לחובות והתמוטטות כלכלית של המשתתפים הגורמת להרס משפחות, הלוואות בשוק האפור בריבית גבוהה מאוד אשר ברוב הפעמים גוררת גם סחיטה באיומים ובכוח וכן צבירת הון שחור ע"י גורמים עבריינים שאינו מדווח ותומך בפעילות עבריינית אחרת.
בשבוע שעבר, במסגרת המאבק בתופעת ההימורים הבלתי חוקיים, משטרת ישראל בתחנה עפולה ביצעה פשיטה על מועדון הימורים הגרלות משחקים בלתי חוקיים בעיר.
במהלך הפעילות נתפסו מוצגים רבים ובהם שבע עמדות מחשב, מערכות שליטה והקלטה, מחשבים, מקלדות ומסכים. מהמשטרה נמסר כי עוכבו לחקירה מספר שחקנים ושני מפעילי המקום.
במטרה למגר את תופעת ההימורים בנוסף לחקירה הפלילית ותפיסת הציוד, יישקל בהמשך צו סגירה שיפוטי על ידי תביעות רישוי מחוז צפון.
"משטרת ישראל תמשיך ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה במאבק כנגד פעילות עבריינית של הימורים בלתי חוקיים ותגיע גם לכל אותם מקומות המוסווים כעסקים תמימים ולמעשה מנהלים במקום פעילות עבריינית ענפה של הימורים בלתי חוקיים", סיכמו במשטרה.

הפוסט עפולה: שוב פשיטה על מועדון הימורים הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button